Moja PG - Studia Podyplomowe

Wymagana i uwagi techniczne

W sieci komputerowej Uczelni, moduł Studia podyplomowe w ramach portalu Moja PG jest standardowo dostępny dla uprawnionych pracowników.
Poza siecią PG, pełny dostęp do portalu Moja PG (a więc także do omawianego modułu) wymaga zestawienia połączenia VPN.


UWAGA!

Moduł wymaga zestawienia tradycyjnego VPN-a realizowanego przez instalowane oprogramowanie OpenVPN. Wprawdzie przeglądarkowy SSL-VPN (vpn.pg.edu.pl) umożliwia ogólnie pełen dostęp do Moja PG, to jednak ze względów technologicznych nie będzie w stanie obsłużyć widoku modułu Studia podyplomowe.

Opis procesu

Moduł o nazwie Studia podyplomowe w ramach portalu Moja PG zapewnia administracyjną obsługę studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej.

 1. Definicje studiów podyplomowych na poszczególnych wydziałach wprowadza najpierw Dział Kształcenia oraz wskazuje, zgodnie z otrzymaną informacją, pracowników stanowiących obsługę sekretariatu dla każdych studiów.

 2. Wyznaczony sekretariat (osoby przypisane do jego prowadzenia) otrzymuje odpowiednie uprawnienia a wraz z nimi dostęp do prowadzonych przez siebie studiów.

 3. Osoby z sekretariatu edytują poszczególne studia: definiują przedmioty, osoby prowadzące, a także powołują nową edycję studiów.

 4. Osoby z sekretariatu mogą powołać kolejną edycję studiów na bazie istniejących edycji np. z poprzednich lat.

 5. Po zdefiniowaniu i utworzeniu edycji studiów Sekretariat przesyła program studiów do weryfikacji do Działu Kształcenia.

 6. Dział Kształcenia może edytować program studiów. Po edycji i pozytywnej weryfikacji Dział Kształcenia zatwierdza program Studiów Podyplomowych.

 7. Po zatwierdzeniu programów studiów Sekretariat Studiów może nanieść drobne poprawki do programu (np. zmienić prowadzącego) a także przystąpić do rekrutacji Słuchaczy.

 8. Po zakończonym procesie rekrutacji Sekretariat Studiów rozpoczyna realizację studiów zgodnie z programem (lista kandydatów Słuchaczy zostaje zablokowana, Słuchacze który nie dopełnili formalności przeniesieni są na listę oczekujących).

 9. Po zrealizowaniu programu studiów Sekretariat kończy edycję.

Uprawnienia

 • Dział Kształcenia: tworzenie nowych studiów podyplomowych, przypisywanie i usuwanie pracowników sekretariatów studiów, weryfikacja programu studiów, nanoszenie poprawek na etapie weryfikacji programu, prowadzenie nadzoru nad prowadzonymi Studiami Podyplomowymi.

 • Sekretariat studiów: uzupełnianie i edycja szczegółowego programu studiów (przypisywanie przedmiotów i ich prowadzących), wnioskowanie o powołanie nowej jak i kolejnej edycji studiów, prowadzenie rekrutacji, zapisywanie słuchaczy, obsługa słuchaczy, realizacja programu studiów.

 • Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia: udostępnia w systemie materiały w postaci elektronicznej przeznaczone dla słuchaczy (linki do materiałów zewnętrznych/wewnętrznych), przygotowuje listy obecności na zajęciach ze swojego przedmiotu, wystawia oceny lub zaliczenia, drukuje i wypełnia protokół z przedmiotu lub generuje w systemie protokół z przedmiotu (protokół elektroniczny).

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024