Dokumenty KPA - odbieranie dokumentacji w aplikacji Student

W przypadku przekazania do studenta pisma zgodnie z KPA, informacja oczekującym dokumencie zostanie przekazana przez portal moja PG. Na portalu w aplikacji Student na zakładce Dokumenty → Dokumenty KPA znajdować się będą dokumenty dotyczące toczących się spraw studenta. Będą to zarówno odpowiedzi na wysłane wcześniej przez studenta dokumenty jaki dokumenty dotyczące spraw zakładanych przez Dziekanat. Studenci otrzymują także powiadomienie w Moja PG o oczekujących na odbiór decyzjach.

Aby odebrać dokument należy w kolumnie akcje przy wybranym dokumencie kliknąć odpowiednią ikonę (Odbierz dokument):

Następnie system wyświetli nam prośbę o potwierdzenie odbioru dokumentu elektronicznego. Po potwierdzeniu odbioru klikamy Zatwierdź - dopiero wówczas zostanie nam wyświetlony dokument które oczekiwał na odbiór. 

Dokument zostanie otwarty w podglądzie, natomiast na dole po lewej stronie znajdować się będą linki umożliwiające pobranie podpisanego cyfrowo dokumentu oraz dowodu odbioru:

Dokumenty należy zachować.

Nieodebrane dokumenty w terminie 14 dni zostaną uznane za odebrane zaocznie!

 

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024