Rejestracja i logowanie

W celu rejestracji konta firmowego na platformie umożliwiającej dodanie tematu projektu badawczego należy przejść na stronę https://link.pg.edu.pl/ProjektBadawczyDane . Znajduje się na niej formularz zgłoszeniowy.

 

formularz zgloszeniowy.jpg

 

 

Wysłany formularz rejestrowany jest przez Zespół Helpdesk, który w porozumieniu z Koordynatorami Wydziałowymi potwierdza zasadność zgłoszenia. W ciągu 24h konto zostanie założone, zostaną Państwo o tym poinformowani przez Zespół Helpdesk.

Chcielibyśmy zauważyć, iż system przydziela konta imienne. Dodatkowo sugerujemy podanie jako numer kontaktowy numeru komórkowego osoby, która będzie obsługiwała konto. Dzięki temu będzie możliwość samodzielnego resetu hasła.

W przeciwnym przypadku wsparcie w procesie resetu hasła świadczyć będzie zespół Helpdesk.

 

Logowanie do systemu

 

W celu zalogowania się do systemu należy przejść na stronę portalu MojaPG

Po kliknięciu w przycisk ‘Zaloguj się’ zostaną Państwo poproszeni o wpisanie loginu i hasła do uprzednio założonego konta. Dane te otrzymają państwa od zespołu Helpdesk.

Zalecamy zmianę hasła przy pierwszym logowaniu do systemu. Link do instrukcji zmiany hasła: https://gdansktech.atlassian.net/wiki/spaces/HPPG/pages/5048954

 

Dalsze informacje

Proces przeglądania listy projektów oraz procedura definiowania nowych tematów przedstawione zostały na dedykowanych tym procesom stronach.

Kontakt/Pomoc

W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości technicznych zapraszamy do kontaktu z Zespołem Helpdesk w formie elektronicznej wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: helpdesk@pg.edu.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 58 348 63 37.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024