Harmonogram

Każdy projekt w aplikacji ‘Zespołowych Projektów Badawczych' ma wstępnie zdefiniowany harmonogram ustalony dla całej edycji. Ten harmonogram obejmuje kluczowe etapy projektu oraz wymagane działania, takie jak wgrywanie plakatu informacyjnego, raportu wstępnego, raportu końcowego itp. i nie jest on edytowalny z poziomu projektu. Należy pamiętać, że zatwierdzenie zespołu jest warunkiem koniecznym do odblokowania możliwości dodawania nowych etapów. Jeśli przycisk 'Dodaj etap do harmonogramu’ się nie pojawia to należy sprawdzić czy zespół został zaakceptowany.

 

harmonogram.jpg

 

W porozumieniu z nauczycielem, zespół może dodać własne etapy do harmonogramu. Etapy te powinny być zgodne z ogólnym planem projektu, ale mogą obejmować dodatkowe zadania i terminy, które pomogą w lepszej organizacji pracy.

Zespół ustala konkretne terminy dla dodanych etapów, zapewniając, że harmonogram jest realistyczny i uwzględnia wszystkie niezbędne działania.

Po dodaniu wszystkich etapów, harmonogram musi zostać zatwierdzony przez nauczyciela. Dopiero po zatwierdzeniu harmonogramu studenci będą mogli wgrywać wymagane pliki.

Jeżeli harmonogram wymaga zmian po jego zatwierdzeniu, nauczyciel musi go najpierw odtwierdzić. Odtwierdzenie harmonogramu pozwala na wprowadzenie niezbędnych modyfikacji. Zespół i nauczyciel mogą wprowadzić wymagane zmiany, dodając lub modyfikując etapy oraz terminy. Po wprowadzeniu zmian, harmonogram musi ponownie zostać zatwierdzony przez nauczyciela, zanim studenci będą mogli kontynuować wgrywanie plików. Po zatwierdzeniu harmonogramu przez nauczyciela, studenci w określonych terminach wgrywają wymagane pliki do aplikacji. Każdy etap harmonogramu zawiera miejsce na dodanie odpowiednich dokumentów, które są dostępne dla nauczyciela do oceny i monitorowania postępów.

Aplikacja umożliwia nauczycielowi monitorowanie postępów zespołu na bieżąco. Nauczyciel może sprawdzać, czy pliki są wgrywane zgodnie z harmonogramem i udzielać informacji zwrotnych w razie potrzeby.

 

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024