Profil naukowy

Niniejsza instrukcja wyjaśnia sposób uzupełnienia oraz korzystania z profilu naukowego użytkownika w portalu MOST Wiedzy.Aby zapoznać się z instrukcją kliknij sekcję, aby rozwinąć menu:

Po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu mostwiedzy.pl wyświetlona zostanie strona przedstawiona na rysunku poniżej.


Aby zalogować się do swojego profilu w systemie naciskamy przycisk Zaloguj znajdujący się w prawym górnym rogu strony. Dostępne są obecnie trzy metody logowania:


  • za pomocą konta PG (dane do logowania takie same jak do uczelnianego portalu Moja PG),

  • za pomocą identyfikatora ORCID.

  • za pomocą konta Google.

Jeśli wybrane zostanie logowanie za pomocą konta PG, w wyświetlonym widoku w odpowiednich polach podajemy skrócony login politechniczny oraz hasło. Dane do logowania są takie same jak do uczelnianego portalu Moja PG.

Podczas pierwszego logowania do portalu zadaniem użytkownika jest zapoznanie się i zaakceptowanie informacji o użytkowniku oraz treści regulaminu portalu. Akceptacja polega na zaznaczeniu wymaganych pól oraz kliknięciu przycisku DALEJ znajdującego się w prawej dolnej części, zgodnie z przedstawioną ilustracją.Aby włączyć tryb edycji swoich danych, klikamy przycisk włącz tryb edycji.

Strona profilowa po zalogowaniu podzielona jest na sekcje. Każdą z nich edytujemy oddzielnie. Portal został opracowany tak, aby umożliwić użytkownikom dużą elastyczność i swobodę w definiowaniu preferencji dot. kolejności wyświetlania treści publikowanych w systemie. Każda z portalowych zakładek posiada możliwość przesunięcia lub włączenia/wyłączenia jej widoczności. Służą do tego ikonki kierunkowego kursora (przesuwanie, ustawianie kolejności) oraz ikonka oka (włączająca/wyłączająca widoczność zakładki).

Aby edytować swoje zdjęcie profilowe, klikamy edytuj tuż pod miejscem przeznaczonym na zdjęcie profilowe. Przycisk Wybierz obraz pozwoli na wskazanie żądanego pliku ze zdjęciem (z dysku własnego komputera). Po wczytaniu zdjęcia, możemy je wykadrować przy pomocy suwaka umiejscowionego pod zdjęciem. Przycisk Ustaw zdjęcie zatwierdza zmiany.Sekcja Zatrudnienie jest częściowo uzupełniana automatycznie – na podstawie danych o zatrudnieniu w innych systemach informatycznych PG. Istnieje możliwość dodania w sposób manualny dodatkowo zajmowanych stanowisk. Także w tym miejscu można zarządzać widocznością danego wpisu, jak również  kolejnością wyświetlania w portalu. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem zapisz.Aby edytować obszary badawcze klikamy przycisk edytuj w sekcji Obszary badawcze

Edycja tych danych polega na dodaniu z listy podpowiedzi interesujących użytkownika (spośród zdefiniowanych w systemie obszarów badawczych). Wpisanie dowolnego ciągu znaków za ostatnim wpisem (patrz zrzut ekranu poniżej) zawęża ilość podpowiedzi. Jeśli w portalu brakuje danego obszaru, wówczas po jego ręcznym wpisaniu, zostanie on automatycznie dodany do wykazu obszarów w systemie.

Należy pamiętać o wypełnieniu danych także w języku angielskim. Aby zmienić język dla sekcji klikamy przycisk EN w prawym dolnym rogu sekcji. Wprowadzanie wpisów odbywa się analogicznie jak w polskiej wersji językowej. Aby zapisać wprowadzone zmiany klikamy przycisk zapisz.Sekcję Kontakt edytujemy poprzez wprowadzenie danych w portalu Moja PG. Dane te są bowiem synchronizowane automatycznie jeden raz w ciągu doby (synchronizacja sekcji powiązanych z Moja PG). Aby przejść do edycji danych osobowych klikamy przycisk edytuj treść w Moja PG. Portal przekieruje użytkownika bezpośrednio do uczelnianego portalu Moja PG.
Powiązane artykuły


Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024