Profil naukowy dla biznesu

Niniejsza instrukcja wyjaśnia sposób tworzenia i uzupełnienia biznesowego profilu naukowego w portalu MOST Wiedzy.


Wymaganie wstępne

Korzystanie z portalu MOST Wiedzy wymaga posiadania Konta Google (lub konta naukowego w ORCID). Jeśli go nie posiadasz, załóż najpierw bezpłatne konto Google. W niniejszej instrukcji przyjęto logowanie poprzez Konto Google z racji większej popularności w biznesie.Utworzenie konta krok po kroku

 1. Przejdź do portalu MOST Wiedzy.

 2. Kliknij na przycisk Zaloguj znajdujący się w prawym górnym rogu witryny.

 3. Wskaż sposób logowania – w ramce Nauka kliknij na opcję Konto Google.

 4. Jeśli aktualnie nie jesteś zalogowana(y) na Koncie Google, wyświetli się monit o wybraniu Konta Google, a następnie prośba o wpisanie nazwy konta oraz hasła dostępowego do Konta Google. Jeśli dla Konta Google ustawiona jest weryfikacja dwuetapowa, niezbędne będzie potwierdzenie Twojej tożsamości (np. poprzez kod SMS; zależnie od ustawień Konta Google).

 5. Po skutecznym zalogowaniu na Koncie Google, wyświetlona zostanie prośba o akceptację regulaminu portalu MOST Wiedzy oraz formalną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych (w związku z RODO). Do zaznaczenia będą dwa checkbox-y. Finalnie kliknij na przycisk Dalej.

 6. Wyświetlony zostanie widok ustawień konta, przedstawiający powiązanie konta na portalu MOST Wiedzy z Kontem Google oraz ew. z innymi kontami. W centralnej części widoku dostępny będzie przycisk Załóż profil naukowy tak, jak na poniższym rysunku.

 7. Następnie pojawi się okienko Załóż profil naukowy, gdzie możesz uzupełnić swój stopień naukowy, ew. poprawić imię i nazwisko oraz adres e-mail. Finalnie kliknij na przycisk Załóż.

 8. Twój profil na portalu MOST Wiedzy został założony. Czas uzupełnić profil o niezbędne informacje o Twoim biznesie/Twojej ofercie, aby Twoja oferta naukowa stała się dostępna i rozpoznawalna w Internecie.

Uzupełnienie profilu

 1. Będąc zalogowana(y), kliknij w prawym górnym rogu widoku, na podlinkowane swoje imię i nazwisko. Spowoduje to przejście do widoku Ustawienia konta.

 2. W widoku Ustawienia konta możesz zmienić:

  • alias (czyli adres dodatkowy, np. o bardziej estetycznym brzmieniu względem adresu podstawowego) swojego profilu naukowego, na przykład w formacie: mostwiedzy.pl/nazwa_firmy,

  • ustawienia domyślnego języka profilu (język polski lub angielski).

 3. Z bieżącego widoku, za pomocą przycisku Przejdź do profilu, przejdź do zawartości własnego profilu a następnie w prawym górnym rogu kliknij na przycisk Włącz tryb edycji.

 4. W dostępnych zakładkach, np. Profil, Biogram, Publikacje, Osiągnięcia, Projekty, Infrastruktura badawcza możesz samodzielnie zamieścić wszelkie potrzebne informacje – zobacz jak wprowadzić dane (z racji wykorzystywania Konta Google lub konta naukowego ORCID, pomiń wzmianki o powiązaniu i logowaniu przez uczelniany portal Moja PG).

 5. Istnieje możliwość zamieszczenia swojej własnej (indywidualnej) zakładki – zobacz jak dodać własną podstronę w profilu.Powiązane artykuły
Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023