Własne zakładki w profilu


Niniejsza instrukcja opisuje funkcjonalność portalu MOST Wiedzy, jaką jest dodawanie własnych zakładek w profilu użytkownika. 

Instrukcja została przygotowana wraz z zrzutami ekranu w taki sposób, aby krok po kroku przeprowadzić przez proces rozszerzania możliwości profilu portalu MOST Wiedzy o własne (indywidualne) zakładki.

Instrukcja krok po kroku

  1. Po zalogowaniu do portalu i wejściu na swój profil włączamy możliwość jego edycji.

  2. W sekcji zakładek znajdującej się pod obszarem ze zdjęciem profilowym klikamy w pole Dodaj

  3. W polu Tytuł strony podajemy nazwę nowej zakładki, którą chcemy utworzyć. W polu Adres URL wpisujemy jej skróconą nazwę, pamiętając aby nie używać w tym miejscu polskich znaków. Zatwierdzamy operację klikając przycisk Zapisz i opublikujUwaga: na tym etapie należy również od razu uzupełnić treści w języku angielskim. Przełącznik języka znajduje się po prawej stronie ekranu ponad polem Tytuł strony.

  4. Uzupełniamy treść pola Zawartość strony stanowiące krótką informację wprowadzającą do zawartości zakładki, którą właśnie tworzymy. Następnie klikamy w pole dodaj wiersz aby wybrać jak ma wyglądać treść naszej nowej zakładki.

5. Z możliwych kombinacji struktury wybieramy taką, która najbardziej nam odpowiada. Do dyspozycji pozostają następujące możliwości:

  • tylko jedna kolumna z tekstem,

  • tylko jedna kolumna z multimediami,

  • dwie kolumny tekstowe,

  • kolumna prawa z multimediami, lewa z tekstem,

  • kolumna prawa z tekstem, lewa z multimediami,

  • dwie kolumny z multimediami.

W jednym kroku możemy dodać tylko jedną z dostępnych opcji. Kolejną należy dodać w następnym analogicznym kroku.

6. Na przykładzie układu kolumna prawa tekst, lewa multimedia widać uzupełnione pole tekstowe w prawej kolumnie. Aby dodać plik multimedialny (grafika, film – każdy plik o maksymalnej wielkości 100MB) klikamy pole wybierz w lewej kolumnie.

7. Dodajemy plik z lokalnych folderów komputera klikając na przycisk dodaj plik z dysku lub przeciągamy plik w obręb aktywnego okna metodą "przeciągnij i upuść"

8.  Pozostając w tym samym oknie klikamy na przycisk wybierz znajdujący się po prawej stronie wczytanego właśnie nowego pliku.

9. Plik dany zostanie umieszczony w polu multimedialnym w wyglądzie ogólnym zakładki. Aby zatwierdzić klikamy zapisz i opublikuj.

10. Dla pokazanego przykładu dodano jeszcze analogicznie dwie kolumny tekstowe według opisanej wyżej procedury.

11. Wygląd gotowej własnej zakładki w portalu MOST Wiedzy utworzonej bezpośrednio z poziomu edycji własnego profilu przedstawia końcowy zrzut ekranu.


Powiązane artykuły


Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023