Prace Naukowo-Badawcze


Zakładka Prace N-B stanowi zbiór informacji na temat dorobku naukowego pracowników Politechniki Gdańskiej. Wszystkie dane zostały przeniesione z systemu APIS-NB, tym samym projekt Nauka został następcą APIS.

Nauka jest dostępna z poziomu linku Moja PG

lub po kliknięciu kafelka w Moja PG (po zalogowaniu)

W zakładce Prace N-B dostępne są takie funkcje jak:

„Wyszukiwarka” – można  wyszukać zarejestrowany dorobek NB,

„Moje prace N-B” – umożliwia pracownikowi wgląd w dodane przez niego prace oraz

„Nowa praca N-B” – miejsce, gdzie można dodać nowy wpis.

 

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023