Zmiana hasła

Zmiana hasła w portalu możliwa jest po zalogowaniu się (warunkiem jest oczywiście posiadanie aktualnego hasła, reset hasła opisany jest w innej części instrukcji) do portalu.


Zmianę hasła należy wykonać np. w przypadku problemów z pobraniem certyfikatu użytkownika lub po otrzymaniu mailowej informacji o upływającym terminie ważności hasła. Sygnałem do zmiany hasła powinien być dla nas także komunikat w zakładce Moje Konto po zalogowaniu do Moja PG:UWAGA!

Administratorzy PG nigdy nie proszą o przesłanie hasła użytkownika mailowo lub poprzez jakikolwiek formularz – należy takie prośby ignorować. Jedyny przypadek gdy wysyłany jest do użytkownika email z prośbą o zmianę hasła, to upływający termin ważności hasła, którego zmianę wykonuje się właśnie na Moja PG wg opisanej poniżej procedury.

Po zalogowaniu się przechodzimy do Moje konto. 

A następnie klikamy Zmiana hasła:

Po wpisaniu aktualnego hasła (Stare hasło) i dwukrotnym wpisaniu nowego hasła, klikamy Zmień hasło. W tym momencie hasło zostanie zmienione.

Wskazówka

Należy podać hasło składające się z minimum 8 znaków, zawierające co najmniej jedną literę oraz minimum 2 znaki dodatkowe. Do znaków dodatkowych zaliczamy cyfry oraz znaki.,<>/?;':"[{]}~`!@#$%^&*()–_+=.

Od tej pory należy logować się do Moja PG (oraz poczty i innych systemów) nowym hasłem.
Powiązane artykuły

Logowanie do Portalu Moja PG


Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024