Instalacja certyfikatu głównego (Windows)


Kliknij, aby rozwinąć szczegółowe informacje:W pierwszej kolejności należy pobrać certyfikat główny PG, który można znaleźć na stronie Centrum Usług Informatycznych (Katalog usług  Centrum Certyfikacji PG → Certyfikat Główny). Klikamy prawym klawiszem myszy na linku od certyfikatu i wybieramy opcję Zapisz element docelowy jako (lub podobną, komunikat ten może się  różnić w zależności od używanej przeglądarki):

UWAGA!

Pojawienie się takiego (lub podobnego) komunikatu:

…oznacza, że kliknęliśmy na linku lewym klawiszem myszy, a nie prawym tak jak powyżej opisano… Należy powtórzyć powyższy krok.

Po zapisaniu certyfikatu uruchamiamy go (zazwyczaj podwójnym kliknięciem) z miejsca, gdzie został zapisany. Przy domyślnych ustawieniach przeglądarki certyfikat pobierze się automatycznie i zapisze w katalogu Pobrane na komputerze. W przypadku problemów ze zlokalizowaniem pliku można użyć kombinacji klawiszy CTRL + J, co powinno otworzyć okno pobierania plików (i w nim klikamy dwukrotnie na pobrany certyfikat):Przy próbie otwarcia certyfikatu system może wyświetlić ostrzeżenie – potwierdzamy chęć otwarcia pliku:

Otwarte zostanie okno, w którym będą informacje o certyfikacie. Naciskamy Zainstaluj certyfikat…

Otwiera się Kreator importu certyfikatów, w którym zaznaczamy Komputer lokalny, po czym przechodzimy Dalej:

Po kliknięciu Dalej system możne nas poprosić o potwierdzenie chęci instalacji – potwierdzamy. W klejnym kroku należy zaznaczyć opcję Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie po czym należy kliknąć Przeglądaj…

Wybieramy kontener opisany jako Zaufane główne urzędy certyfikacji i klikamy OK:

Wybrany wcześniej przez nas kontener pojawi się w polu Magazyn certyfikatów, klikamy Dalej:

Otworzy się Kończenie pracy kreatora importu, klikamy Zakończ:

System może wyświetlić dodatkowe ostrzeżenie o zabezpieczeniach (wraz z odciskiem palca ‎44 a5 e9 ff 04 79 52 d6 8e 85 05 a6 9d dd 6c 91 d4 5a 85 c7), klikamy Tak, jeśli takie okno się nie pojawi, to zostanie od razu wyświetlone podsumowanie, klikamy OK:

Pozostałe okno wyświetlające informacje o certyfikacie także możemy zamknąć, klikając OK:

Certyfikat główny PG jest zainstalowany w systemie.Najczęstszą przyczyną błędów w instalacji certyfikatu jest pozostawienie domyślnej opcji instalacji certyfikatu w magazynie wybieranym automatycznie przez system operacyjny. Jedyna poprawna opcja to Zaufane główne urzędy certyfikacji:
Powiązane artykuły
Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024