Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Po kliknięciu, użytkownik zostanie przeniesiony do centralnego punktu logowania. Do rozpoczęcia pracy potrzebny jest login i hasło (login i hasło tworzone są w trakcie aktywacji konta). Osoby posiadające już konto w domenie @student.pg.edu.pl lub @pg.edu.pl, które do tej pory nie przeprowadzały aktywacji konta (np. uzyskały login jedynie w celu skorzystania z sieci eduroam) powinny wykonać aktywację w celu prawidłowego przypisania przez system odpowiednich uprawnień. Po powtórnej aktywacji konta hasło ani login nie ulega zmianie.
 
Logowanie polega na podaniu identyfikatora:

...