Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tworzenie głosowania odbywa się na stronie glosowania.pg.edu.pl – dostęp możliwy jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

...

Organizator głosowania określa temat głosowania, dodaje wybrane osoby, po czym uruchamia głosowanie. W trakcie głosowania możliwe jest sprawdzenie frekwencji, a po jego zakończeniu wyświetlane jest podsumowanie. Szczegóły można zobaczyć na poniższym filmie.

Widget Connector
width800
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=K6MDmYvSifM&feature=emb_logo
height450


Note
titleUwaga!
Jeżeli nie dodaliśmy jakiegoś uczestnika, to po uruchomieniu głosowania nie ma możliwości dodania kolejnych uczestników – należy takie głosowanie odwołać (kończąc je przed czasem) i ponowić (na przykład korzystając z opcji Kopiuj jako nowe) dodając brakujących uczestników.

...

Tip
titleWskazówka
Tworząc głosowania zawierające tych samych członków (np. jedno posiedzenie, na którym podejmujemy decyzje w sprawie sześciu uchwał) najlepiej jest przygotować pierwsze głosowanie, dodać do niego wszystkie osoby uprawnione, po czym użyć opcji Kopiuj jako nowe – dzięki temu, w kolejnym głosowaniu mamy już listę osób uprawnionych, wystarczy zmienić tytuł pytania. Taką operację możemy też wykonać na dawno już zamkniętych głosowaniach – dzięki czemu możemy szybko tworzyć głosowania zawierające te same osoby (lub z nieznacznymi różnicami, ponieważ prościej jest dodać dwie osoby do gotowej puli niż wprowadzać od początku wszystkich uczestników).


Warning
titleUwaga!

Opcja dodawania adresu email pozwala na dodanie do głosowania osób także spoza PG (możemy łączyć uczestników z PG z osobami spoza PG, nie posiadającymi konta na Moja PG). Nie należy wprowadzać adresów email osób wcześniej wybranych z imienia i nazwiska, ponieważ umożliwiałoby to dwukrotne oddanie głosu!

Tworzenie głosowania jawnego

...

Po utworzeniu głosowania należy je rozpocząć, klikając rozpocznij głosowanie.

Po rozpoczęciu głosowania, wszystkie osoby uprawnione do wzięcia udziału w głosowaniu, po zalogowaniu się na stronie glosowania.pg.edu.pl i oddaniu głosu, będą od razu widziały jak zagłosowały oraz zobaczą listę pozostałych uczestników wraz z informacją o oddanym przez nich głosie. Widoczni będą również inni uczestnicy uprawnieni do głosowania, którzy nie wzięli jeszcze udziału w głosowaniu.

...