Koordynator Katedry/Instytutu

Osobą odpowiedzialną za wprowadzenie danych jest koordynator Katedry/Instytutu. Dane wprowadzane są na Moja PG → Rezerwacje → Planowanie zajęć → Projekty i sprawozdania (szczegółowa instrukcja na temat ich wprowadzania znajduje się na innych podstronach, w menu po lewej stronie). Po wprowadzeniu danych sprawozdanie należy wysłać do akceptacji Kierownika Katedry/Instytutu. Należy mieć na uwadze, że dane wprowadzamy i wysyłamy za konkretny semestr w danym roku akademickim. W poniższym przykładzie będzie to semestr zimowy w roku 2023/2024, ustawiam zatem taki rok i klikam Szukaj:

image-20240621-071603.png

W wynikach wyszukiwania znajduję jedno sprawozdanie, którym się zajmuję.

Koordynator mający pod sobą więcej niż jedną jednostkę zobaczy tu listę. Poszczególne operacje powinien wykonywać dla każdej z jednostek.

Kolumny Status zimowy na wydziale i Status letni na wydziale pokazują status całego sprawozdania w kontekście całego Wydziału i o ile nie jesteśmy ostatnim Koordynatorem Katedry/Instytutu wysyłającym sprawozdanie, wartość w tych kolumnach się nie zmieni (zmieni się dopiero gdy wszystkie płachty z danego Wydziału w danym semestrze będą na kolejnym etapie).

Przed wysłaniem sprawozdania warto jest jeszcze upewnić się, czy nie znajdują się na nim błędnie ukryte osoby.

Jeżeli w trakcie tworzenia płachty korzystaliśmy z funkcjonalności wakatów, należy upewnić się, że wszystkie wakaty zostały zastąpione prawdziwymi Nauczycielami (ew. zbędne wakaty bez rozpisanych godzin należy usunąć). Nie ma możliwości wysłania do zatwierdzenia sprawozdania, w którym istnieje jakikolwiek wakat.

 

Przygotowane sprawozdanie za semestr zimowy możemy wysłać używając ikony przy danym sprawozdaniu:

image-20240621-075502.png

Otworzy się okno z podsumowaniem liczby Nauczycieli w poszczególnych statusach, nas interesuje poniższe dziewięć osób w statusie przygotowania danych. Klikamy Wyślij do zatwierdzenia (Katedra):

Po kliknięciu osoby te przeszły w status Katedra / Instytut - Do zatwierdzenia i oczekują na akceptację u Kierownika Katedry/Instytutu:

Jeżeli w pierwszej kolumnie mamy “0”, to całe nasze sprawozdanie zostało wysłane i możemy zakończyć pracę. Jeżeli wystąpiły jakieś problemy, zajrzyj do kolejnej rozwijanej sekcji.

Jeżeli w naszym sprawozdaniu na etapie wysyłania go do zatwierdzenia (mówimy o sprawozdaniu, nie o planie) nadal istnieje wakat, należy tą sytuację wyprostować albo poprzez zamianę wakatu na faktycznego Nauczyciela (Dział Kształcenia) albo poprzez usunięcie z płachty wakatu. Podobnie, jeśli mamy rozpisane godziny dla Nauczyciela a ów Nauczyciel jest ukryty, powinniśmy go “odkryć” lub wyzerować jego godziny.

W celu weryfikacji płachty przechodzimy do godzin nauczycieli:

Należy mieć na uwadze, że sprawozdanie wówczas zawsze ustawi się na bieżący semestr, jeśli zatem mamy obecnie semestr letni, a chcemy zobaczyć dane za semestr zimowy, należy zmienić semestr w wyszukiwarce. Dodatkowo zmieniam widoczność Nauczycieli (aby widzieć także ukrytych) i klikam Szukaj:

W tabeli z osobami należy dokonać właściwych korekt, np. usunąć zbędne wakaty:

 

Jeżeli Kierownik Katedry/Instytutu czy Koordynator Wydziałowy skierują jakieś osoby do poprawy, to po wejściu do danego sprawozdania i włączeniu trybu edycji, możliwość wprowadzania danych będzie jedynie przy osobach, które należy poprawić:

Po wprowadzeniu niezbędnych korekt należy poszczególne osoby zaznaczyć Do ponownej weryfikacji na Wydziale korzystając z linka, który pojawi się pod tabelą:

Przy tej operacji możemy zostawić komentarz, który widoczny będzie w historii:

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024