Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Instrukcja konfiguracji klienta pocztowego na urządzeniach pod kontrola Android, iOS
Wszystkie smartfony, które pojawiły się na rynku przed 16 maja 2019 roku

Dla urządzeń z systemem Android

Aby jako pracownik korzystać z konta pocztowego PG za pomocą programu typu klient pocztowy na urządzeniu mobilnym (opartym na systemie Android), wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do ustawień systemu i odszukaj ustawienia, które dotyczą kont w systemie. Zależnie od producenta i modelu urządzenia, ustawienia te noszą różną nazwę. Typową ścieżką jest jednak: Ustawienia → Konta, jak pokazano na ilustracji.

  2. W widoku listy kont znajdź i wybierz opcję Dodaj konto (zależnie od producenta i modelu urządzenia, opcja ta może nosić inną nazwę, np. Dodaj noweDodaj nowe kontoNoweNowe konto itp.). Na ilustracji jest to opcja umieszczona w dolnej części okna.

  3. Z dostępnej listy rodzajów kont wybierz Pozostałe, analogicznie na jak na rysunku. Zależnie od producenta i modelu urządzenia, opcja ta może nosić inną nazwę.

  4. Zależnie od producenta i modelu urządzenia, być może w następnym kroku ponownie będziesz musiał wskazać opcję Dodaj konto (albo opcję o analogicznej nazwie).

  5. W widoku konfiguracji kont wpisz pełną nazwę użytkownika (tj. login wraz z domeną pg.edu.pl) oraz uzupełnij pole przeznaczone do podania hasła (hasło to jest analogiczne jak do uczelnianego portalu Moja PG). Wskaż również użytkową nazwę konta (np. Służbowe PGKonto PG lub dowolną inną według uznania). Przykład pokazano na poniższej ilustracji

  6. Uzupełnij dane serwerów poczty przychodzącej (IMAP) według wzoru przedstawionego poniżej

  7. Analogicznie, zgodnie z ilustracją, uzupełnij dane serwerów poczty wychodzącej (SMTP)

Po podaniu podstawowych parametrów konta pocztowego, zależnie od producenta i modelu urządzenia (oraz używanego klienta pocztowego), być może będziesz miał możliwość ustawienia dodatkowych opcji, takich jak: częstotliwość synchronizacji informacji w kliencie pocztowym, podpis stosowany dla korespondencji wychodzącej, szczegóły dotyczące pobierania załączników, powiadomienia systemowe o nowej poczcie. O ile są dostępne w Twoim urządzeniu, skorzystaj z nich w celu dostosowania konfiguracji do własnych potrzeb.

Warning

Pamiętaj, że administratorzy poczty, jak też inni pracownicy Centrum Usług Informatycznych NIGDY nie proszą o przesłanie/podanie LOGINU wraz z HASŁEM do poczty jednocześnie (albo samego HASŁA) w jakimkolwiek celu (np. dla potwierdzenia ważności konta, odzyskania danych, do potwierdzenia tożsamości, powiększenia skrzynki pocztowej lub do odblokowania skrzynki pocztowej). 
Nie ujawniaj hasła dostępowego do swojego konta żadnej osobie.

Powiązane artykuły

...