Tworzenie upoważnienia przez KJO/sekretraiat KJO, akceptacja upoważnienia

Aby utworzyć upoważnienie do przetwarzania danych osobowych logujemy się do Moja PG i przechodzimy do aplikacji Rejestry ODO. W zakładce Upoważnienia należy kliknąć przycisk Dodaj upoważnienie.

obraz-20240116-093840.png

W formularzu, który się pojawi należy rozwinąć listę Szablon i wybrać szablon odpowiadający upoważnieniu, które chcemy wystawić (np. w celu wystawienia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych kadrowych należy wybrać szablon: Moja PG - Kadry). Następnie należy wypełnić pozostałe pola formularza (w szczególności osobę/osoby dla których ma zostać wystawione upoważnienie, datę rozpoczęcia obowiązywania upoważnienia). Tak wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając przycisk Wyślij.

Upoważnienie może zostać przygotowane przez sekretariat KJO. Osobę/Osoby pełniące rolę sekretariatu KJO z możliwością dodawania upoważnień należy zgłosić wcześniej w celu nadania tym osobom odpowiednich uprawnień. Po utworzeniu upoważnienia przez sekretariat KJO, właściwy KJO musi to upoważnienie zaakceptować w zakładce “Do zaakceptowania” poprzez kliknięcie w kolumnie Akcje przycisku Zaakceptuj.

image-20240212-113727.png

 


Powiązane artykułyCentrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024