Oceny cząstkowe eNauczanie vs Moja PG

Funkcjonalność ocen cząstkowych w systemie MojaPG jest zaszłością z czasów, gdy system eNacuzanie nie był obowiązkowy. Zalecamy by cały proces dydaktyczny, oceny cząstkowe, wyniki itp. umieszczać w eNauczaniu w ramach kursu. Do MojaPG powinny być tylko importowane ostateczne oceny na protokole.

W eNauczaniu można tworzyć dowolną konfigurację ocen z dowolnymi nazwami. W tym celu na kursie należy wejść w sekcję Oceny, a następnie wybrać z listy rozwijalnej Ustawienia dziennika ocen. Z tego miejsca można dowolnie budować dziennik ocen dla kursu. Nie ma potrzeby budować zadań/kartkówek itp. Wystarczy zdefiniować element oceniany, mamy możliwość też definiowania całej kategorii (np., kartkówki), gdzie finalna ocena jest wyliczana zgodnie z zadaną regułą. Do tak zdefiniowanych ocen nie trzeba dodawać dat, można je nazywać jakkolwiek, pokazują się też tylko dla danego studenta. Ocen nie wpisujemy wtedy do arkusza w chmurze tylko do systemu eNauczanie.

Zaletą arkusza na eNauczaniu jest też możliwość zdefiniowania dowolnej reguły sumującej, co pozwala na automatyzację wyliczania oceny końcowej. W związku z tym, że cały proces kształcenia i tak musi być realizowany poprzez eNauczanie, które posiada całe zakres opisywanej funkcjonalności, nie planujemy modyfikować w tym zakresie ocen cząstkowych w MojaPG.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024