Możliwe problemy i rozwiązania

Gdy spotkasz się z takim błędem

image-20240325-115733.png

Rozwiązanie leży w deaktywowanym w Windows interfejsie TAP

Uruchom TAP Windows ręcznie

Aby go ponownie uruchomić, wykonaj następujące kroki:

  1. Przejdź do: Panel sterowania -> Centrum sieci i udostępniania -> Zmień ustawienia karty.

  2. Jedno z połączeń lokalnych będzie miało podtytuł TAP-Windows Adapter v9.

  3. Wyłącz je i włącz ponownie. Spróbuj połączyć się teraz.

Windows zapewne przy aktualizacji wyłączył

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024