eNauczanie - platforma e-learningowa


eNauczanie na Politechnice Gdańskiej jest procesem kształcenia z wykorzystaniem technologii ICT (z ang. Information and Communication Technologies), które staje się integralnym elementem edukacji oraz wirtualizacji Uczelni. W ramach eNauczania udostępniane są kursy w formie elektronicznej (za pośrednictwem przeglądarek internetowych oraz w ramach aplikacji mobilnej) – wytworzone z wykorzystaniem popularnego oprogramowania Moodle.

Informacja o obowiązkowych kursach dla studentów zamieszczona jest na tej stronie.Strona informacyjna dotycząca eNauczania na PG dostępna jest pod adresem pg.edu.pl/enauczanie i posiada wygląd jak na poniższym rysunku.

Na stronie zamieszczane są przydatne informacje dla studentów, wykładowców oraz dla osób zainteresowanych. Między innymi jest tam informacja o obowiązkowych kursach dla studentów oraz wskazówki dla prowadzących dotyczące sposobu przygotowywania elektronicznych kursów.
Platforma e-learningowa z kursami dostępna jest z kolei pod adresem enauczanie.pg.edu.pl.

Czołowa strona platformy (strona główna systemu) posiada wygląd jak na poniższym rysunku i pozwala:

  • zalogować się - opcja dostępna w prawym górnym rogu oraz na środku w obszarze niebieskiego tła

  • zmienić wersję językową - opcja dostępna w prawym górnym rogu

  • przejść w obszar kursów w danej kategorii - po kliknięciu w kafelek kategorii

Szczegółowe informacje dostępne są w dalszych podstronach tematycznych. 
W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w instrukcji użytkownika, prosimy o kontakt z Helpdeskiem (w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego błędne informacje).Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023