eNauczanie PG


Platforma eNauczanie PG jest na Politechnice Gdańskiej jednym z narzędzi wykorzystywanych do procesu kształcenia zdalnego z wykorzystaniem technologii ICT (z ang. Information and Communication Technologies), które staje się integralnym elementem edukacji oraz wirtualizacji Uczelni. W ramach eNauczania udostępniane są kursy w formie elektronicznej (za pośrednictwem przeglądarek internetowych oraz w ramach aplikacji mobilnej) – wytworzone z wykorzystaniem popularnego oprogramowania Moodle.

Informacja o obowiązkowych kursach dla studentów zamieszczona jest na tej stronie.

Strona informacyjna dotycząca platformy eNauczanie PG dostępna jest pod adresem pg.edu.pl/enauczanie. Na stronie zamieszczane są przydatne informacje dla wykładowczyń i wykładowców oraz dla osób zainteresowanych.

image-20240125-061137.png

Na stronie zamieszczane są przydatne informacje dla studentów, wykładowców oraz dla osób zainteresowanych.Platforma eNauczanie PG dostępna jest z kolei pod adresem enauczanie.pg.edu.pl.

Czołowa strona platformy (strona główna systemu) posiada wygląd jak na poniższym rysunku i pozwala:

  • zalogować się - opcja dostępna w prawym górnym rogu oraz na środku w obszarze niebieskiego tła,

  • zmienić wersję językową - opcja dostępna w prawym górnym rogu,

  • przejść w obszar kursów w danej kategorii - po kliknięciu w kafelek kategorii.

Szczegółowe informacje dostępne są w dalszych podstronach tematycznych. 
W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w instrukcji użytkownika, prosimy o kontakt z Helpdeskiem (w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego błędne informacje).Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024