Zapisy (przedmioty, grupy, kursy podrzędne)

W celu zapisania się na przedmioty obieralne/specjalności należy przejść na stronę zapisy.pg.edu.pl i zalogować się loginem oraz hasłem jak do Moja PG.


Zakładka Start

W zakładce Start w sekcji Aktywne zapisy dostępne są główne informacje o zapisach. Zawierają one kluczowe dane m.in. o datach oraz kierunku, którego dotyczą.

  • Układanie preferencji – termin od którego można układać preferencje ale nie ma możliwości ich wysłania

  • Rozpoczęcie rekrutacji – termin od kiedy można wysyłać swoje preferencje

  • Zakończenie rekrutacji – termin zamknięcia zapisów, zablokowanie możliwości wysyłania preferencji

Należy mieć na uwadze, że konfiguracja dat pozwala na stworzenie zapisów, w których nasze preferencje możemy wysłać od razu, lub takie w których możemy je jedynie ułożyć, a wysłać w innym określonym dniu (jest to data 'rozpoczęcia rekrutacji') – daje to studentom szansę na wcześniejsze ułożenie preferencji "na spokojnie", by wysłać je tuż po rozpoczęciu rekrutacji. Oczywiście jeśli zajrzymy do aplikacji Zapisy po rozpoczęciu rekrutacji, to możliwość wysłania preferencji będziemy mieli od razu.

Jeżeli zostały uruchomione zapisy, ale lista jest pusta należy odświeżyć listę poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się w prawym górnym rogu. W przypadku kiedy lista jest nadal pusta prosimy o kontakt z Dziekanatem.

Preferencje

W zakładce Preferencje jest możliwość wejścia w edycję kolejności wybranych preferencji w danych zapisach oraz możliwość ich wysłania po uprzednim ułożeniu i zapisaniu lub wysłanie preferencji w kolejności domyślnej. Klikamy Edytuj:

W edycji preferencji należy ustawić opcje w kolejności od tej która najbardziej nas interesuje na miejscu pierwszym do najmniej interesującej nas opcji na miejscu ostatnim. Kolejność preferencji należy ustawiać poprzez kliknięcie jednego z wierszy i przesuwanie go przyciskami po prawej stronie,: Na początek, W górę, W dół, Na koniec:

Następnie preferencje należy zapisać klikając Zapisz i wysłać w terminie późniejszym (jeśli jeszcze nie ma możliwości ich wysłania) lub od razu zapisać i wysłać naciskając przycisk Zapisz i wyślij.

Wyniki

W celu sprawdzenia wyników zapisów należy przejść na zakładkę ‘Wyniki’ i wejść na interesującą nas pozycję.


Powiązane artykuły
Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024