Dostęp do programu Teta

Informacja dla przyszłych i obecnych użytkowników systemu Teta, dotycząca uzyskania dostępu do programu i konfiguracji stacji roboczej 1. Nadawanie dostępu do systemu Teta

  W celu uzyskania dostępu do systemu Teta należy złożyć w Kwesturze PG uzupełnione i podpisane (osoba upoważniana i KJO) upoważnienie będące załącznikiem do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych PG dostępne pod tym linkiem.
  Na jego podstawie przyznany zostanie dostęp do programu (nowy użytkownik zostanie o tym poinformowany).
 2. Logowanie do programu Teta

  A.  Aby zalogować się do Tety niezbędne jest wcześniejsze połączenie się z serwerem aplikacyjnym (pulpit zdalny).

   Uruchamiamy aplikację 'Podłączanie pulpitu zdalnego'                                                                          

  Uzupełniamy dane logowania

  W polu 'Komputer' wpisujemy adres serwera 172.24.24.192
  Nazwa użytkownika to 'pg\loginPG' (nazwa użytkownika dostępna jest po rozwinięciu opcji )
  W celu zachowania konfiguracji na przyszłość można utworzyć skrót logowania (Zapisz jako...)

  Klikamy przycisk 'Podłącz' i po uzupełnieniu hasła zostaniemy zalogowani na pulpit zdalny z aplikacją Teta 


  B. Logowanie do systemu Teta

  Po zalogowaniu się na pulpit uruchamiamy aplikację  Teta

   

  Klikamy akcje ‘Opcje’ i uzupełniamy jak poniżej

   

   


  1. Nazwa użytkownika w formacie PG_XXXXXXXX gdzie XXXXXXXX to pierwsza litera imienia i pełne nazwisko użytkownika (bez spacji, myślników, znaków specjalnych).

 3. wybieramy dostępny profil z listy po uzupełnieniu pozostałych danych

 4. . Zapisujemy wprowadzoną konfigurację

  Po wpisaniu hasła klikamy 'OK'.

W sytuacji braku jakiejkolwiek konfiguracji proszę zgłosić to w zespole Helpdesk PG


Powiązane artykuły
Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024