Eduroam (Android)

Instrukcja podłączania urządzeń z systemem Android do bezprzewodowej sieci eduroam.


Korzystanie z sieci eduroam wymaga aktywnego konta w portalu Moja PG (dostęp możliwy jest za pomocą tych samych danych do logowania, jak do portalu Moja PG), sieć dostępna jest zarówno dla pracowników, doktorantów jak i studentów.

Instrukcja krok po kroku

Poniżej znajdują się dwie możliwe do użycia metody łączenia z siecią eduroam - wystarczy wybrać jedną z nich (ze względów bezpieczeństwa, sugerujemy metodę z wykorzystaniem certyfikatu użytkownika).Z wykorzystaniem certyfikatu użytkownika

(dla zaawansowanych użytkowników, dodatkowo potrzebny będzie laptop lub komputer stacjonarny)

 1. Korzystając z urządzenia mobilnego wejdź na tę stronę

 2. Wypełnij formularz znajdujący się na stronie i kliknij Generuj certyfikat

 3. Po wysłaniu formularza zobaczysz informacje na temat swojego certyfikatu - zapamiętaj jego datę ważności

 4. Kliknij przycisk Pobierz certyfikat

 5. Nie wgrywaj jeszcze ww. certyfikatu na urządzeniu, gdyż nie zostanie on poprawnie zinterpretowany.
  Z powodu niezgodności systemu Android z najnowszym standardem OpenSSL 3, niezbędne będzie przepakowanie certyfikatu do postaci zrozumiałej dla systemu Android.

 6. W tym celu, najlepiej na dodatkowym urządzeniu w postaci laptopa zainstaluj narzędzie OpenSSL. Narzędzie najłatwiej pozyskać instalując np. OpenVPN (podczas instalacji należy wybrać opcje dodatkowe instalacji i świadomie wskazać instalację składnika o nazwie OpenSSL).
  Po zainstalowaniu OpenVPN przejdź do katalogu zawierającego biblioteki narzędziowe OpenSSL. W systemie Windows zwykle jest to lokalizacja:

  C:\Program Files\OpenVPN\bin

  W ww. lokalizacji bibliotek OpenSSL otwórz tekstowy wiersz poleceń (tzw. konsolę) i wykonaj kolejno dwa polecenia:

  openssl pkcs12 -in certyfikat_uzytkownika.p12 -out certyfikat_uzytkownika.pem

  Po zatwierdzeniu klawiszem Enter, wykonaj w konsoli drugie polecenie:

  openssl pkcs12 -export -legacy -in certyfikat_uzytkownika.pem > certyfikat_legacy.p12
 7. Tak uzyskany plik wynikowy certyfikat_legacy.p12 będzie zrozumiały dla systemu Android. Wgraj ten certyfikat do urządzenia mobilnego.

 8. Wywołany plik certyfikatu powinien otworzyć się automatycznie - wprowadź hasło do wyodrębnienia certyfikatu (hasło do Moja PG).

 9. Nadaj przyjazną nazwę certyfikatu, np. PG20230805 (gdzie 20230805 to data ważności certyfikatu)

 10. Przeznaczenie danych logowania ustaw na: Wi-Fi i kliknij OK

 11. Urządzenie wyświetli informację o poprawnej instalacji certyfikatu głównego

 12. Upewnij się, że sieć bezprzewodowa jest włączona na Twoim urządzeniu (zazwyczaj wystarczy rozwinąć górną belkę powiadomień, gdzie znajduje się odpowiednia ikona)

 13. Przytrzymaj palec dłużej na ikonie sieci bezprzewodowej, aby wejść do ustawień sieci

 14. Na liście dostępnych sieci odszukaj eduroam - wybierz tą sieć

 15. Przejdź do opcji zaawansowanych

 16. Ustaw następujące parametry:

  1. Metoda EAP: TLS

  2. Certyfikat urzędu certyfikacji: Nie sprawdzaj poprawności

  3. Certyfikat użytkownika: wybierz zainstalowany wcześniej certyfikat z przyjazną nazwą

  4. Prywatność: użyj adresu MAC urządzenia

  5. Tożsamość: wpisz swój login do Moja PG wraz z domeną, np. s987654@student.pg.edu.pliminazwi@pg.edu.pl itp. (jeżeli posiadasz wiele loginów, zacznij od tego "skróconego")

 17. Kliknij Połącz / Zapisz


Metoda konfiguracji z użyciem certyfikatu jest bezpieczniejsza.

Skonfigurowane w ten sposób połączenie będzie działało także po zmianie hasła do Moja PG (do czasu wygaśnięcia certyfikatu).Z wykorzystaniem loginu i hasła 1. Upewnij się, że sieć bezprzewodowa jest włączona na Twoim urządzeniu (zazwyczaj wystarczy rozwinąć górną belkę powiadomień, gdzie znajduje się odpowiednia ikona)

 2. Przytrzymaj palec dłużej na ikonie sieci bezprzewodowej, aby wejść do ustawień sieci

 3. Na liście dostępnych sieci odszukaj eduroam - wybierz tą sieć

 4. Przejdź do opcji zaawansowanych

 5. Ustaw następujące parametry:

  1. Metoda EAP: PEAP

  2. Uwierzytelnianie w drugiej fazie: MSCHAPV2

  3. Certyfikat urzędu certyfikacji: Nie sprawdzaj poprawności

  4. Prywatność: użyj adresu MAC urządzenia

  5. Tożsamość: wpisz swój login do Moja PG wraz z domeną, np. s987654@student.pg.edu.pliminazwi@pg.edu.pl itp. (jeżeli posiadasz wiele loginów i korzystasz np. z imie.nazwisko@pg.edu.pl, zacznij od tego "skróconego")

  6. Tożsamość anonimowa: powtórz wpisany powyżej login

  7. Hasło: wpisz swoje hasło do portalu Moja PG

 6. Kliknij Połącz / Zapisz


 1. Wejdź na moja PG. Zakładka Moje Konto

  image-20240117-073824.png

   

 2. Jeżeli w zakładce moja PG-> moje dane
  Wyświetla się poniższy komunikat:

  image-20240117-080142.png
 3. Należy w pierwszej kolejności postąpić zgodnie z instrukcją:

 1. Następnie wrócić do konfiguracji Eduroam

Powiązane artykuły

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024