Logowanie/wylogowanie do/z systemu CMS Drupal

Wejście w tryb edycji stron internetowych w systemie CMS Drupal wymaga uprzedniego zalogowania. Dane logowania są analogiczne jak do portalu Moja PG. Możliwość zalogowania dostępna jest dla każdej osoby posiadającej aktywne konto w Moja PG, jednak wyłącznie uprawnione osoby będą posiadały narzędzia i paski służące edycji stron internetowych.

Edycja stron internetowych jest (dla osób uprawnionych) możliwa bez ograniczeń spod komputerów połączonych do sieci komputerowej na terenie kampusu PG.

Edycja spoza sieci PG wymaga:

  1. Uprawnienia do zestawiania VPN-a do CMS-a - nadawane przez Helpdesk PG. Jeżeli aktualnie pracownik nie posiada takiego uprawnienia, kierownik jednostki powinien o to zawnioskować dla własnego pracownika za pomocą zgłoszenia.

  2. Zestawienia połączenia VPN (poprzez OpenVPN) przez osobę edytującą strony. Nie ma tu zastosowania tzw. SSL-VPN przez przeglądarkę internetową (tj. vpn.pg.edu.pl).

W celu zestawienia VPN-a za pośrednictwem oprogramowania OpenVPN, niezbędna jest instalacja i konfiguracja oprogramowania w systemie operacyjnym własnego komputera. Rodzaj tego oprogramowania zależy od posiadanego systemu operacyjnego na komputerze:

Edycję stron zalecamy wykonywać w jednej z najbardziej popularnych przeglądarek: Mozilla Firefox, Chrome, Opera lub Edge.

Odradzamy natomiast przeglądarkę Safari - kontrolki edycji mogą się w niej nie wyświetlać.

Logowanie do CMS-a

Na każdej stronie internetowej utrzymywanej w CMS-ie, opcja logowania dostępna jest na samym dole strony, w ciemno-granatowej stopce (pasku) - pierwszy link po prawej stronie. Lokalizację tej opcji wskazano na poniższej ilustracji.

Po zalogowaniu, o ile użytkownik posiada uprawnienia edycyjne i jest w sieci PG (lub ma skutecznie zestawione połączenie przez OpenVPN), w górnej części będzie wyświetlany szary pasek narzędziowy. Na stronach internetowych mogą się również wyświetlać dodatkowe elementy/opcje służące do ich edycji. Szczegóły dotyczące sposobu edycji stron wyjaśniono w dalszych instrukcjach.

Wylogowanie z CMS-a

Na każdej stronie internetowej utrzymywanej w CMS-ie, opcja wylogowania dostępna jest na samym dole strony, w ciemno-granatowej stopce (pasku) - pierwszy link po prawej stronie.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023