Zarządzanie plikami - menedżer mediów files.pg.edu.pl

Najczęściej wykonywane zadania w files.pg:

 

 


Opis narzędzia i ogólne możliwości

Jak pokazała eksploatacja silnika stron internetowych CMS Drupal, wbudowana funkcjonalność zarządzania plikami jest zbyt mało wydajna, cechuje się wieloma ograniczeniami oraz niskim poziomem ergonomii. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom użytkowników CMS-a, przygotowane zostało narzędzie ułatwiające pracę z zasobami plikowymi w postaci menedżera mediów. Aplikacja ta jest dostępna pod adresem https://files.pg.edu.pl i do posługiwania się nią wymaga posiadania uprawnień.

Idea pracy z narzędziem polega na wytworzeniu przez użytkowników danej jednostki/wydziału struktury katalogów (wg potrzeb) i umieszczeniu tam potrzebnych plików. Następnie w oparciu o tę strukturę:

 • użytkownicy posiadający rolę Redaktora w edytorze treści danej strony internetowej mogą podlinkować pojedyncze pliki,

 • użytkownicy posiadający rolę Redaktora w edytorze treści danej strony internetowej mogą osadzić pojedyncze grafiki,

 • użytkownicy posiadający rolę Redaktora w edytorze treści danej strony internetowej mogą osadzić pojedyncze pliki wideo,

 • użytkownicy posiadający rolę Redaktora w edytorze treści danego artykułu mogą wskazać galerię w celu załączenia jej do tego artykułu - na poziomie katalogu zawierającego grafiki,

 • użytkownicy posiadający rolę Super Redaktora w układzie danej strony internetowej mogą wstawić blok z automatyczną listą odnośników do zasobów plikowych (także z podkatalogami) - zgodnie z kontekstem wskazanego katalogu,

 • użytkownicy posiadający rolę Super Redaktora w układzie danej strony internetowej mogą wstawić blok z automatyczną galerią (włącznie z możliwością modyfikacji domyślnej kolejności grafik w galerii) - na poziomie katalogu zawierającego grafiki.

Użytkownicy aplikacji po zalogowaniu widzą w panelu wyłącznie przestrzeń katalogów, do których posiadają uprawnienia. Przestrzenie plików poszczególnych jednostek/wydziałów są niedostępne dla użytkowników z innych jednostek Uczelni.

Cechy użytkowe menedżera mediów:

 • przypisywanie uprawnień konkretnym użytkownikom na poziomie całej wspólnej przestrzeni plików jednostki/wydziału lub zawężonych do konkretnego zagnieżdżonego podkatalogu - niezależnie od uprawnień nadanych w CMS-ie oraz ich poziomu (nadawanie uprawnień odbywa się centralnie w Helpdesku CUI).

 • logowanie za pomocą danych dostępowych (login i hasło) takich samych jak do portalu Moja PG,

 • wgrywanie na serwer (upload) pojedynczych plików z własnego urządzenia - poprzez wskazanie w oknie dialogowym lub metodą ciągnij-i-upuść,

 • wgrywanie na serwer (upload) wielu plików jednocześnie z własnego urządzenia - poprzez wskazanie w oknie dialogowym lub metodą ciągnij-i-upuść,

 • tworzenie katalogów i podkatalogów przez użytkowników wg potrzeby - w ramach przestrzeni do której użytkownik posiada uprawnienia,

 • pobieranie z serwera (download) pojedynczych plików - na własne urządzenie,

 • pobieranie z serwera (download) wielu plików wraz ze strukturą (pod)katalogów - na własne urządzenie,

 • usuwanie z serwera wskazanego katalogu wraz z zawartością,

 • przypisywanie atrybutów pojedynczym plikom graficznym: nazwa pliku (dla celów estetyczno-biznesowych), tekst alternatywny (wymóg dostępności dla grafik) oraz podpis (dla grafik), dla plików nie będących grafiką - pole z nazwą pliku,

 • nadpisywanie pojedynczych plików na serwerze - poprzez wgranie w danym katalogu pliku o tej samej nazwie co już istniejący (z zachowaniem poprawności działania odnośnika umieszczonego wcześniej na stronie + ze wskazaniem najświeższej wersji pliku),

 • nadpisywanie wielu plików na serwerze - poprzez wgranie w danym katalogu plików o tych samych nazwach co już istniejące (z zachowaniem poprawności działania odnośników umieszczonych wcześniej na stronie + ze wskazaniem najświeższych wersji plików).

Masowe wgrywanie plików a podkatalogi

W ramach narzędzia można wgrać na serwer wiele plików w sposób masowy. Warto jednak pamiętać, że uwzględniane są wyłącznie wskazane pliki - bez podkatalogów (tj. bez uwzględnienia struktury folderów jaką użytkownik posiada na urządzeniu/nośniku). W przypadku wskazania folderu do wgrania wraz z plikami, struktura taka nie będzie uwzględniona, a wszystkie pliki z podkatalogów mogą zostać umieszczone w tej samej lokalizacji. Korzystając z menedżera, użytkownik może samodzielnie wytworzyć potrzebną strukturę katalogów, a następnie w każdym z nich umieścić masowo zasoby.

Ponadto, w razie potrzeby istnieje możliwość administracyjnego wgrania zestawu plików z uwzględnieniem struktury podkatalogów (które będą odzworowane w aplikacji files.pg.edu.pl) - przez pracowników CUI. Potrzeby w tym zakresie można zgłaszać mailowo na adres helpdesk@pg.edu.pl Konsekwencje wprowadzenia menedżera mediów

Udostępnienie menedżera mediów pociąga za sobą odejście od dotychczas używanych narzędzi do pracy z plikami w CMS-ie (ponieważ cechuje je brak wydajności, ergonomii i liczne problemy użytkowe). Stąd też od dnia 12.08.2021 z edytora treści usunięta została ikona służąca do wstawiania mediów z przestrzeni plików wyświetlanej w Drupalu.

Do tej pory wgrane zasoby za pomocą dotychczasowego mechanizmu CMS-a pozostaną na serwerze a odnośniki umieszczone na stronach (w sposób wykorzystujący mechanizm silnika stron internetowych, tj. linkowanie po frazie lub za pomocą wskazania pliku w przeglądarce mediów CMS-a) nadal będą działać. Niemniej, w aspekcie wgrywania nowych plików, grafiki oraz linkowania do zasobów, prosimy o przejście do nowego narzędzia, jakim jest aplikacja https://files.pg.edu.pl


Powiązane artykuły

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024