Wytyczne CUI w zakresie konfiguracji sprzętu do pracy zdalnej

Celem procedury jest uporządkowanie i ustalenie jednolitych zasad postępowania w przypadku przygotowania komputera przed wydaniem do pracy zdalnej.

 Instrukcje

 1. Sprawdzenie poprawności ukompletowania zestawu - działania zasilacza i innych akcesoriów przekazywanych wraz z komputerem

 2. Założenie użytkownika administracyjnego o nazwie i ustalonym niejawnym haśle wg. wzorca

 3. Sprawdzenie sprzętu pod kątem usterek za pomocą dostarczonego przez producenta komputera oprogramowania

 4. Instalacja systemu operacyjnego w wersji posiadającej aktualne wsparcie producenta.

 5. W przypadku instalacji systemu operacyjnego:

  1. Windows

   1. instalacja poprawek producenta w tym BIOS za pomocą narzędzia dostarczonego przez producenta komputera / Lenovo Vantage / HP Update / Dell Command Update etc.

   2. systemowych przez mechanizm Windows Update

  2. Linux

   1. konfiguracja menadżera pakietów w celu automatycznej aktualizacji pakietów systemowych, firmware itp.

 6. Instalacja oprogramowania AV i przypisanie polityk bezpieczeństwa właściwych użytkownikowi (użytkownik z ograniczeniami sterowania składnikami ochrony / użytkownik bez takich ograniczeń)

 7. Zaszyfrowanie dysku laptopa

 8. Utworzenie konta użytkownika z ograniczeniami (codzienna praca)

 9. Utworzenie konta użytkownika z prawem administratora (dla zaawansowanych użytkowników)

 10. Instalacja certyfikatu PG

 11. Instalacja klienta Teamviewer (ze strony pomoc.pg.edu.pl), OpenVPN lub/i Checkpoint VPN, Acrobat Reader, Firefox, Chrome, Edge, Thunderbird, MS Teams, OneDrive / Drive PG, aplikacji biurowej typu Office,

  1. kontakt z docelowym użytkownikiem komputera w celu ustalenia aplikacji i usług do instalacji, koniecznych do wykonywania pracy zdalnej

 12. Przetestowanie poprawności zestawiania tunelu VPN

 13. Przetestowane poprawności działania głośników, kamery i mikrofonu

Wyróżnij ważne informacje w takim panelu. Aby edytować kolor lub styl panelu, wybierz jedną z opcji w menu.

 Powiązane artykuły

Zawartość z opisanymi etykietami nie istnieje

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023