Zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonego pracownikowi sprzętu komputerowego do pracy zdalnej.

  1. Instalacja sprzętu i oprogramowania: Przed przekazaniem sprzętu komputerowego pracownikowi, należy upewnić się, że sprzęt został poprawnie skonfigurowany. Powinno się również upewnić, że pracownik jest wyposażony w niezbędne narzędzia i programy, które umożliwią mu wykonywanie swoich obowiązków. Patrz Wytyczne CUI w zakresie konfiguracji sprzętu do pracy zdalnej.

  2. Inwentaryzacja sprzętu: Należy dokładnie udokumentować sprzęt komputerowy, który został przekazany pracownikowi. W inwentarzu powinny być zawarte informacje o numerze seryjnym, modelu, nazwie producenta, data wydania (i zwrotu) oraz informacje o wszystkich podzespołach i akcesoriach. Sposób przetwarzania tych informacji powinien być zgodny z zasadami przyjętymi w jednostce przekazującej sprzęt (JPS).

  3. Konserwacja sprzętu: Aby zapewnić niezawodność i wydajność sprzętu, należy dbać o jego regularną konserwację, w tym czyszczenie, przegląd systemu i aktualizację oprogramowania, sprawdzanie stanu baterii, dysku twardego, klawiatury i innych podzespołów. .Harmonogram i zakres takich przeglądów ustala JPS

  4. Aktualizacja oprogramowania: Aby zapewnić sprzętowi komputerowemu pracownika najnowsze funkcje i poprawki, należy regularnie aktualizować oprogramowanie systemowe i aplikacje. Narzędzie aktualizacji powinno zostać skonfigurowane w trybie automatycznym lub w taki sposób, aby pracownik był informowany o konieczności instalacji poprawek krytycznych. Należy również upewnić się, że sprzęt jest chroniony przed wirusami i malware, a sygnatury silnika AV są regularnie aktualizowane.

  5. Serwis sprzętu: W przypadku awarii sprzętu, należy szybko i skutecznie zareagować. Informacja o usterce przekazywana jest przez Użytkownika do JPS. Pracownik JPS powinien zapewnić wsparcie merytoryczne, w razie możliwości dokonać naprawy samodzielnie, a w przypadku gdy usunięcie usterki musi być realizowane przez serwis zewnętrzny, aktywnie pośredniczyć w naprawie kontaktując się z przydzielonymi do zgłoszenia serwisantami. W przypadkach szczególnych, niecierpiących zwłoki wymienić sprzęt na nowy, jeśli zasoby JPS na to pozwalają.

 

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023