Tworzenie konta lokalnego Moodle

Jeśli masz potrzebę uzyskania dostępu do określonego materiału (kursu) na eNauczaniu, a jednocześnie jako osoba zawodowo niezwiązana z Uczelnią nie posiadasz konta Moja PG, możesz utworzyć konto lokalne Moodle. Z tej metody najczęściej korzystają:

 • profesorowie wizytujący,

 • pracownicy i studenci innych uczelni,

 • uczestnicy szkoleń i kursów organizowanych na PG,

 • uczestnicy projektów, np. Zdolni z Pomorza,

 • uczestnicy programu Politechnika Wszystkich Pokoleń.

Aby utworzyć konto lokalne Moodle, wykonaj kolejno poniższe czynności:

 1. Przejdź do platformy eNauczanie: enauczanie.pg.edu.pl

 2. W obszarze niebieskiego tła na samym środku kliknij w przycisk Zaloguj się. Opcja ta jest także dostępna w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Zaloguj się w prawej części widoku logowania, tak jak na poniższym obrazku.


 4. Następnie w wyświetlonym widoku zlokalizuj opcję Załóż je, tak jak na rysunku.


 5. W wyświetlonym formularzu podaj:

  1. nazwę użytkownika (login), jakim chcesz posługiwać się na platformie eNauczanie - dla ułatwienia zalecamy wpisać tu swój adres e-mail (dzięki temu e-mail będzie Twoim loginem)

  2. hasło, jakim chcesz zabezpieczyć dostęp do konta na platformie eNauczanie,

  3. adres e-mail konta, którego aktywnie używasz – na podany adres zostanie przesłana automatyczna wiadomość z odnośnikiem potwierdzającym aktywację konta, 

  4. imię,

  5. nazwisko,

  6. wyraź obowiązkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zajęć dydaktycznych.

   Finalnie kliknij na przycisk Utwórz moje nowe konto.


 6. W ciągu ok. 5 - 20 minut na podany przez Ciebie adres e-mail powinna dotrzeć automatyczna wiadomość z platformy eNauczanie, w której zawarty będzie link służący do aktywacji lokalnego konta Moodle.
 7. Jeśli wiadomość dotarła, kliknij w odnośnik zawarty w wiadomości, co finalnie potwierdzi aktywację Twojego konta. Od tej chwili możesz się zalogować na swoje konto lokalne Moodle.

 8. Jeśli minęło ponad 20 minut i e-maila aktywacyjnego nie widać w folderze Odebrane ani w folderze Spam Twojego konta pocztowego, ponów próbę założenia konta lokalnego, zachowując szczególną uwagę przy podawaniu adresu e-mail, loginu oraz hasła.
  Być może podczas pierwszej próby założenia konta, w adresie mail podano omyłkowo adres w niewłaściwym brzmieniu, przez co wiadomość została wysłana do innej osoby (o ile adres o takim brzmieniu istnieje) lub nie mogła zostać wysłana (jeśli taki adres nie istnieje - wskutek podania błędnego brzmienia adresu).

 9. Jeśli pomimo prób, wiadomość nie dotrze do Twojego konta pocztowego, skontaktuj się z Helpdeskiem PG, podając wszystkie niezbędne szczegóły sprawy.Utworzenie konta lokalnego nie oznacza automatycznego uzyskania dostępu do wszystkich materiałów dydaktycznych Uczelni. Konto lokalne pozwoli na dostęp do takiego kursu/kursów, do których zostaniesz dopisany przez personel Uczelni - adekwatnie do danej sytuacji i potrzeby. W tym celu należy kontaktować się z właściwą jednostką organizacyjną lub osobą - stosownie do danej sprawy.Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024