Edycja treści strony

Po przejściu do strony internetowej, której treść ma być zmieniona, w trybie edycji powinna być widoczna opcja Zarządzaj elementem.

Kliknij na Zarządzaj elementem i wybierz opcję Edytuj, tak jak na ilustracji.

W tym trybie edycji, na stronie można umieścić lub zmienić treść tekstową, wstawić grafikę, odnośniki (linki), listy punktowane i numerowane itp.

Wprowadzanie treści do CMS-a odbywa się przez interfejs redaktora. Nie jest możliwe masowe (maszynowe) importowanie treści z innych systemów/plików.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023