Dodanie podstrony

W celu utworzenia podstrony z treścią, należy najpierw przejść do strony/witryny nadrzędnej, której tworzona strona ma podlegać.

Następnie w trybie edycji wybrać opcję Zarządzaj elementemPodstrony/Dzieci (nazwa Dzieci występuje w CMS-ie na wydziałach).

 

Wyświetlony zostanie widok z listą podstron (wstępnie pusty, jeśli do tej pory nie tworzono podstron).

Kliknij niebieski przycisk Dodaj: Prosta strona tak jak na ilustracji.

Nadaj nazwę nowej stronie i finalnie zapisz zmiany za pomocą przycisku Zapisz położonego w niższej części widoku edycji.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024