Osadzanie na stronie internetowej filmu z portalu YouTube

 1. Znajdź na portalu YouTube konkretne nagranie lub skorzystaj z linku (jeśli takim dysponujesz) prowadzącego do nagrania w YT. Jeśli widoczna jest tylko miniatura filmu, kliknij na nią, aby dysponować widokiem z dużym oknem do wyświetlania nagrania.

 2. Pod oknem z filmem zlokalizuj opcję Udostępnij i kliknij na nią - tak jak na ilustracji.

 3. Z wyświetlonego okienka wybierz Umieść - tak jak na ilustracji.

 4. Wyświetlony zostanie widok z gotowym kodem HTML do skopiowania na stronę internetową. Kliknij w prawym dolnym rogu na opcję KOPIUJ, co spowoduje skopiowanie gotowego kodu HTML do pamięci. Przykład pokazano na ilustracji.
  Uzyskany w ten sposób kod HTML możesz przechować w pamięci lub roboczo wkleić do programu typu Notatnik.

   

 5. Następnie przejdź do systemu CMS Drupal do trybu edycji strony internetowej, na której zamierzasz osadzić okno z filmem.

 6. W edytorze treści kliknij na opcję Załącznik wideo z YouTube - tak jak na ilustracji.

 7. Wyświetlone zostanie okno pn. Załącznik wideo z YouTube z wieloma opcjami. W polu tekstowym Wklej kod do umieszczenia wklej z pamięci skopiowany uprzednio kod HTML (tj. z portalu YouTube). Następnie potwierdź przyciskiem OK. Przykład pokazano na ilustracji.

 8. Okno z filmem zostanie wstawione w edytorze treści. Zapisz zmiany na stronie internetowej i sprawdź czy film odtwarza się poprawnie.

Na jednej stronie internetowej możesz osadzić wiele okien z filmami. Ze względów wydajnościowych oraz estetycznych, nie zaleca się jednak zamieszczania więcej niż 8-10 filmów na jednej stronie. Jeśli do zamieszczenia masz sporo materiałów filmowych, odpowiednio podziel ich wyświetlanie na kilka podstron tematycznych albo zamiast osadzania okien z filmami, skorzystaj ze zwykłego zamieszczenia linków do nagrań w treści strony.

 Wgranie nowego filmu na YouTube - ważne informacje wstępne

Najłatwiejszym sposobem umieszczenia na stronie internetowej materiału wideo o znacznej wielkości jest uprzednie zapisanie go w popularnym portalu filmowym YouTube (YT), chyba że zabraniają tego zasady udostępniania danego nagrania. W razie wątpliwości należy je wyjaśnić z właścicielem praw autorskich do filmu. Aby wgrać film do YT, niezbędne jest wykonanie dwóch czynności podanych poniżej. Nie zakładaj jednak własnego (osobistego) konta w YT, jeśli chcesz opublikować film w imieniu:

 • Uczelni - skontaktuj się z Działem Promocji celem umieszczenia nagrania w uczelnianym kanale YT. Wystarczy wysłać e-maila na adres biuro.prasowe@pg.edu.pl

 • Wydziału/Instytutu/Zakładu/Laboratorium/Katedry/Centrum - skontaktuj się z administracją jednostki i uzgodnij możliwość umieszczenia nagrania w oficjalnym kanale tej jednostki (sporo jednostek posiada własne kanały YT, jeśli taki kanał nie istnieje - uzgodnij szczegóły z osobami decyzyjnymi)

 • jednostki administracji - skontaktuj się z Kierownikiem/Dyrektorem tej jednostki i uzgodnij możliwość opublikowania filmu w kanale YT tej jednostki lub na własnym kanale.

Na stronie WWW można również zamieścić film już istniejący w portalu YT - opis dostępny w dalszej części instrukcji. Nie ma wówczas potrzeby wgrywania pliku do portalu.

Ważna infomacja

Należy pamiętać, że wobec systemów informatycznych Uczelni, portal YT stanowi zewnętrzną usługę publiczną, całkowicie niezależną od Politechniki Gdańskiej.

Domyślną ideą portalu jest szerokie udostępnianie nagrań jawnie w całej przestrzeni Internetu, niemniej istnieje możliwość ustawienia filmów jako niepublicznych i dostępnych jedynie spod ustalonego adresu URL.

Wgranie nowego filmu na YouTube - czynności do wykonania

 1. Należy dysponować kontem Google - zobacz jak założyć konto Google (screencast Helpdesku)

 2. Należy wgrać plik z nagraniem do portalu YT - zobacz jak opublikować film na YT (screencast Helpdesku)

Gdy film zostanie umieszczony na portalu YouTube, będzie go można następnie osadzić na dowolnej stronie internetowej.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023