Sieć w Kwesturze/DP/DO


Ze względu na bezpieczeństwo przetwarzania wrażliwych informacji w Kwesturze (KF), Dziale Płac (DP) oraz Dziale Osobowym (DO), Centrum Usług Informatycznych stosuje szczególnie restrykcyjne reguły dostępu komputerów do sieci jak i użytkowników do zasobów sieciowych. Stosowanie wspomnianych ograniczeń, choć nieco uciążliwe, jest konieczne ze względu na wspomniane i wymagane bezpieczeństwo.

CUI opracowało nowy, bezpieczny mechanizm dostępu do zasobów sieciowych, który pozwala użytkownikom sieci KF/DP/DO na dostęp zarówno do aplikacji dedykowanych dla tychże jednostek (TETA/systemy płacowe/osobowe) jak i do zasobów uczelnianych (np. poczta/www) oraz wybranych zasobów sieci Internet. Wprowadzona zmiana znacznie ułatwia pracę użytkownikom sieci KF/DP/DO, pozwalając w praktyce na rezygnację z korzystania mniej wygodnych mechanizmów dostępu jak sesji na serwerze NX.

W celu skorzystania z nowego sposobu dostępu do zasobów sieci wymagana jest niewielka rekonfiguracja stanowiska komputerowego (wymagana interwencja pracownika Helpdesk lub serwisu CUI).

Rekomendowaną przeglądarką internetową jest Mozilla Firefox w najnowszej wersji (w chwili pisania najnowszą wersją jest 39.0).

Obecnie nowa konfiguracja sieci w ww. jednostkach przewiduje dwa typy stanowisk komputerowych:

  1. "KF/DP/DSP + bezpieczny Internet"  standardowa konfiguracja stanowiska komputerowego KF/DP/DZP, umożliwiająca dostęp do:

  • aplikacji dedykowanych dla KF/DP/DSP (tj. TETA/system osobowy/płacowy)

  • usług CUI (np. poczta PG, www, repos) – zobacz: kompletny wykaz usług

  • bezpiecznego Internetu obejmującego strony umożliwiające aktualizacje systemowe, antywirusowe, dostęp do stron rządowych oraz informacyjnych – zobacz: wykaz dostępnych stron bezpiecznego Internetu

  • systemy ZUS/US (wymagane na wybranych stanowiskach)

2. Internet PG – konfiguracja dostępna na wydzielonych stanowiskach komputerowych umożliwiająca dostęp do wszystkich stron internetowych dostępnych z sieci PG. Stanowiska te, z założenia, pełnią rolę "awaryjnego" dostępu do stron internetowych w przypadku gdy wymagany jest dostęp do stron spoza pakietu "bezpieczny Internet". Na stanowiskach dostępne są również strony o charakterze rozrywkowym i handlowym; zobacz: wykaz dostępnych stron Internetu PG.

UWAGA!

Lista pakietu "bezpieczny Internet" może zostać rozszerzona na wniosek kierownika jednostki. Strony, które powinny zostać dodane do ogólnodostępnego pakietu proszę zgłaszać do Helpdesku w celu weryfikacji ze względu na bezpieczeństwo i ostatecznego rozszerzenia listy.


Powiązane artykuły


Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024