Wymiana certyfikatu głównego dla połączenia VPN


W jakim formacie pobrać certyfikat?

Format PEM – pg-ca.pem

W przypadku VPNa niezbędne jest umieszczenie nowego certyfikatu głównego w folderze z konfiguracją klienta OpenVPN. W tym celu należy pobrać nowy certyfikat główny pg-ca.pem – po pobraniu certyfikatu należy go skopiować i umieścić w odpowiednim folderze. W tym celu otwieramy folder z pobranymi plikami:

Otwieramy także folder z konfiguracją naszego klienta OpenVPN (zazwyczaj katalog konfiguracji znajduje się w C:\Pliki programów (x86)\OpenVPN\config lub C:\Program Files\OpenVPN\config):

Następnie wystarczy przeciągnąć plik pg-ca.pem do katalogu z konfiguracją:

System Windows, ze względu na takie samy nazwy plików, zapyta co chcemy zrobić – wybieramy opcję zamiany pliku w miejscu docelowym:

W przypadku odmowy dostępu należy kliknąć przycisk "Kontynuuj" (być może zostaniemy poproszeni o podanie hasła administratora):

Po nadpisaniu pliku zobaczymy (np. w szczegółach) nową datę modyfikacji pliku:

Od tej pory nasz dostęp VPN będzie działał bez zarzutów do czasu, gdy upłynie ważność certyfikatu osobistego, którego odnawianie zostało opisane na innej stronie naszej pomocy.


Powiązane artykuły
Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024