Instalacja certyfikatu głównego w przeglądarkach

Kliknij, aby rozwinąć i zapoznać się z instrukcją instalacji certyfikatu głównego w przeglądarkach.


W przypadku przeglądarki Internet Explorer wystarczy instalacja certyfikatu głównego w systemie, ponieważ ta przeglądarka nie ma własnego magazynu certyfikatów i korzysta z magazynu systemowego. Szczegóły na temat instalacji certyfikatu w systemie Windows znajdują się tutaj.W przypadku przeglądarki Google Chrome wystarczy instalacja certyfikatu głównego w systemie, ponieważ ta przeglądarka nie ma własnego magazynu certyfikatów i korzysta z magazynu systemowego. Szczegóły na temat instalacji certyfikatu w systemie Windows znajdują się tutaj.Otwieramy stronę 

https://cui.pg.edu.pl/katalog-uslug/centrum-certyfikacji-pg/certyfikat-glowny

 i klikamy na link z właściwym formatem certyfikatu (zwykle jest to format CER/DER):

Otworzy się okno zapisywania pliku:

Zapisujemy plik. Instalację certyfikatu rozpoczynamy od kliknięcia w Firefoksie Menu i Opcje:

Następnie w menu po lewej stronie klikamy Zaawansowane:

Z menu u góry strony wybieramy Certyfikaty:

Klikamy przycisk Wyświetl certyfikaty u dołu strony:

Otworzy się okno z informacją o zainstalowanych certyfikatach – klikamy przycisk Importuj:

Otworzy się okno z wyborem pliku – przechodzimy do folderu z pobranym certyfikatem, klikamy go, po czym klikamy przycisk Otwórz:

Przeglądarka wyświetli teraz komunikat informujący nas o próbie importu certyfikatu. Naszym zadaniem jest zaznaczenie wszystkich trzech pól Zaufaj temu CA… jak pokazano poniżej:

W tym momencie możemy także wyświetlić szczegóły dotyczące certyfikatu (jest to opcjonalne, po ich wyświetleniu klikamy Zamknij):

Na koniec operacji powinniśmy kliknąć OK.

W tej chwili certyfikat został zaimportowany (chociaż nie jest to komunikowane żadnym komunikatem) – wszystkie pozostałe okna możemy zamknąć klikając OK, natomiast okno opcji zamykamy tak, jak standardowo zamyka się kolejne karty w Firefoksie (klikanąc krzyżyk na karcie):

Od tego momentu nie powinniśmy już otrzymywać ostrzeżeń przy wizytach na stronach Politechniki Gdańskiej.W przypadku przeglądarki Opera wystarczy instalacja certyfikatu głównego w systemie, ponieważ ta przeglądarka nie ma własnego magazynu certyfikatów i korzysta z magazynu systemowego. Szczegóły na temat instalacji certyfikatu w systemie Windows znajdują się tutaj.
Powiązane artykuły
Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024