Weryfikacja poprawności certyfikatów (Windows)

Aby zapoznać się z instrukcją dotycząca weryfikacji poprawności certyfikatów, kliknij aby rozwinąć poszczególne zagadnienia.
Aby wyświetlić i sprawdzić zainstalowane w systemie certyfikaty należy najpierw uruchomić Panel sterowania:

Panelu sterowania odszukujemy Opcje internetowe (najprościej jest skorzystać z wyszukiwarki w prawym górnym rogu Panelu sterowania):

W oknie, które się otworzy, przechodzimy na zakładkę Zawartość i klikamy położony w centralnej części przycisk Certyfikaty:Na zakładce Osobisty możemy zobaczyć, czy w systemie w ogóle jest zainstalowany certyfikat użytkownika, czy nie upłynął jego termin ważności i czy jest on we właściwym kontenerze (jeżeli certyfikat został zainstalowany nieprawidłowo, to nie zobaczymy go na tej zakładce):Na zakładce Zaufane główne urzędy certyfikacji możemy zobaczyć, czy w systemie w ogóle jest zainstalowany certyfikat główny PG, czy nie upłynął jego termin ważności i czy jest on we właściwym kontenerze (jeżeli certyfikat został zainstalowany nieprawidłowo, to nie zobaczymy go na tej zakładce):Najczęściej występującym problemem jest wygaśnięcie certyfikatu. Ważność certyfikatu to 180 dni, jeżeli ten okres zostanie przekroczony, należy pobrać nowy certyfikat. Może się także zdarzyć, że w systemie jest więcej niż jeden certyfikat użytkownika (np. jeden aktywny i jeden przeterminowany) – system powinien automatycznie wybierać właściwy certyfikat, jednakże nie zawsze się to dzieje. W takim wypadku najlepiej certyfikaty niepotrzebne usunąć – wystarczy zaznaczyć certyfikat, którego chcemy się pozbyć i wcisnąć guzik Usuń:

W przypadku omyłkowego usunięcia poprawnego certyfikatu, należy go zainstalować ponownie zgodnie z instrukcją.
Powiązane artykuły
Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024