Znane błędy Moodle

Jak każdy rodzaj oprogramowania, Moodle (platforma eNauczanie PG oparta jest na tym oprogramowaniu) może zawierać błędy i ograniczenia wynikające z:

  • nieprzewidzenia przez jej twórców określonych zachowań użytkownika,

  • złożenia konkretnych sytuacji,

  • rozmaitych zastosowań platformy,

  • błędów w kodzie itp.

Centrum Usług Informatycznych każdego roku w okresie letnim aktualizuje platformę do możliwie najnowszej wersji dostępnej w danym okresie czasu. W każdej kolejnej wersji twórcy systemu wprowadzają usprawnienia funkcji użytkowych, poprawki dostrzeżonych błędów, mechanizmy zwiększające stabilność i poziom bezpieczeństwa. Wskutek błędów programistów Moodle zdarzają się sytuacje, w których do tej pory działające funkcje platformy, doznają defektu w wyższej (potencjalnie lepszej) wersji oprogramowania. Stąd niekiedy dostrzegany przez Państwa efekt, który streścić można by stwierdzeniem: „(…) a w poprzedniej wersji działało…” lub „W poprzedniej wersji platformy nie było tego problemu.”

Wyjaśniamy, że pewne rodzaje usterek oprogramowania nie mogą być poprawione przez programistów CUI, ponieważ rozwiązanie ich w sposób autorski (tj. na poziomie Politechniki Gdańskiej) uniemożliwiłoby Uczelni możliwość dalszego aktualizowania platformy e-learningowej do nowych wyższych wersji.

Poniższa lista wymienia objawy/zachowania Moodle zakwalifikowane jako tzw. znane błędy, które z wyżej wspomnianych względów nie będą rozwiązane w bieżącej wersji Moodle. Niewykluczone, że w następnej wersji systemu wskazane defekty zostaną rozwiązane przez programistów oprogramowania. Jednocześnie, o ile to możliwe, wskazujemy Państwu możliwe obejścia stwierdzonych problemów.

Lista znanych błędów Moodle

Problem

Eksport wyników testu (do formatu Excel lub CSV) nie wykonuje się w przeglądarkach Chrome oraz Opera. Wyświetlany jest komunikat Serwer enauczanie.pg.edu.pl wysłał nieprawidłową odpowiedź lub tym podobny.

Rozwiązanie/obejście

Do czasu docelowego rozwiązania problemu, w ramach obejścia eksport wyników testu (do formatu Excel lub CSV) można wykonać poprawnie na przykład w przeglądarce Mozilla Firefox.


Powiązane artykuły
Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023