Ograniczenie czasu uczestnictwa w kursie

W razie potrzeby można skorzystać z mechanizmu przypisania uczestników do kursu jedynie na określony czas. Efekt można uzyskać na przykład w metodzie samodzielnego zapisywania się studentów do kursu:

  1. W widoku głównym danego kursu klikamy na opcję Uczestnicy → w wyświetlonym widoku, przy granatowym przycisku Zapis użytkowników w rozwijalnej liście opcji wybieramy Metody zapisów.

  2. Wyświetlony zostanie spis metod dostępu do kursu.

  3. W wierszu z metodą Zapisywanie samodzielne (Student) klikamy na ikonę koła zębatego.

  4. Włączamy opcję Okres uczestnictwa w kursie i definiujemy okres czasu (od chwili zapisania się danego uczestnika do kursu) po jakim uczestnicy mają być automatycznie wypisywani z kursu - tak jak na ilustracji:


    image-20240226-205355.png
  5. Zapisujemy zmiany i włączamy metodę samodzielnego zapisywania się uczestników.

 

 

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024