Tworzenie stopki graficznej w wiadomościach mailowych

Instrukcja opisuje w jaki sposób utworzyć stopkę graficzną, w zależności od stosowanego klienta pocztowego.


Poniżej, w podstronach rozwijanych, znajdują się instrukcje ustawienia stopki w zależności od używanego programu pocztowego.

Zatwierdzony wzór podpisu

Wzór podpisu, jaki jest przedstawiony poniżej, jest zatwierdzonym wzorem Politechniki Gdańskiej (Zarządzenie Rektora PG nr 19/2022 z 23 marca 2022 r.)

Wielkość fontu, pogrubienia, odstępy, miejsca łamania wierszy, format zapisu numeru telefonu itp. są z góry narzucone i nie należy ich modyfikować!

Po stronie użytkownika należy zmodyfikować jedynie stopień/tytuł, imię, nazwisko, stanowisko, nazwę działu, numer kontaktowy i adres email.

 

 

 Powiązane artykuły

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024