Rozmowy głosowe i video z pracownikiem

Dzięki aplikacji Microsoft Teams mamy opcję skontaktowania się z wybranym użytkownikiem lub grupą współpracowników za pomocą połączenia audio lub wideo.

Aby rozpocząć połączenie audio należy wejść w czat z wybranym użytkownikiem i kliknąć ikonę słuchawki, znajdującą się w prawym, górnym rogu okna aplikacji.

rozmowa głosowa

Aby rozpocząć połączenie video należy wejść w czat z wybranym użytkownikiem i kliknąć ikonę kamery, znajdującą się w prawym, górnym rogu okna aplikacji.

rozmowa video


Po wybraniu ikon Słuchawki lub Kamery pojawia się nowe okno z informacją o inicjacji połączenia

inicjacja połączenia

Po odebraniu połączenia przez użytkownika widoczne będzie okno z połączeniem. W lewym górnym rogu wyświetla się czas połączenia. W prawym górnym rogu widoczne są opcje widoczności na kamerze, wyciszenia mikrofonu oraz rozłączenia połączenia (czerwona słuchawka)

inicjacja połączenia

 

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023