Drive PG

Usługa umożliwia przechowywanie, udostępnianie pojedynczym osobom lub zespołom oraz synchronizację zasobów plikowych u klientów końcowych (umieszczonych na serwerze). W ustalonej wcześniej lokalizacji na własnym komputerze umieść pliki oraz foldery, a zostaną one zsynchronizowane z serwerem Dysk PG. Dostępne jest oprogramowanie dla klientów końcowych dla wszystkich popularnych systemów operacyjnych: Windows, Android, iOS. Rozwiązania nie należy mylić z funkcjonalnością wirtualnego dysku w kliencie pocztowym webmail.pg.edu.pl.
Drive PG stanowi odpowiednik dla takich rozwiązań jak OneDriveGoogle Drive czy Dropbox.


Info

Aby skorzystać z usługi, pracownik z aktywnym kontem w Moja PG musi zalogować się na stronie drive.pg.edu.pl

Instrukcja krok po kroku

Aby skorzystać z usługi Drive PG, wejdź na stronę internetową drive.pg.edu.pl i zaloguj się za pomocą loginu oraz hasła takiego jak do uczelnianego portalu Moja PG. Po poprawnym zalogowaniu wyświetlony zostanie widok analogiczny do poniższej ilustracji.

Dysk PG

W prawym górnym rogu kliknij na link wyświetlający Twoje imię i nazwisko. Z wyświetlonego menu wybierz pozycję Ustawienia.

ustawienia

Przewiń bieżącą stronę na sam dół. Kliknij na ikonę Desktop app, aby pobrać aplikację lokalnego klienta usługi Drive PG. Można również wejść na stronę https://owncloud.com/desktop-app/

pobierz aplikację

Na nowo otwartej stronie internetowej odszukaj właściwą dla swojego systemu operacyjnego wersję.

download Desktop App

 

Po ściągnięciu odnajdź plik na swoim komputerze. Następnie prawym klawiszem myszy wypakuj, najlepiej do automatycznie utworzonego folderu, zgodnie z poniższym screenem.

Uruchom pobrany plik, co spowoduje wyświetlenie okna instalatora. Przejdź przez kolejne kroki instalatora tak, jak pokazano na poniższych ilustracjach. 

instalacja
instalacja
instalacja
instalacja

 

Jeśli w ostatnim widoku instalatora włączono opcję Launch ownCloud after finish, jak pokazano wyżej, po zakończeniu pracy instalatora uruchomione zostanie oprogramowanie klienta lokalnego ownCloud. W przeciwnym razie, na pulpicie swojego komputera znajdź skrót o nazwie ownCloud i wywołaj go (uruchom). Nastąpi teraz etap autoryzacji klienta lokalnego. W tym celu wykonaj kolejno dalsze niżej opisane czynności.

Po uruchomieniu klienta lokalnego ownCloud wyświetlone zostanie okno Podłącz do ownCloud takie, jak na poniższej ilustracji. W polu Adres serwera wpisz adres https://drive.pg.edu.pl i przejdź dalej.

podłączenie

W następnym widoku widoczne będzie okno w którym należy wpisać login i hasło.

logowanie

 

Musimy wrócić do ustawień konta na drive.pg.edu.pl i odnaleźć zakładkę Bezpieczeństwo po lewej stronie ekranu.

ustawienia

W wyświetlonym widoku zlokalizuj sekcję Hasła / tokeny aplikacji (taką jak na poniższym rysunku), po czym w polu Nazwa aplikacji wprowadź dowolną (umowną) nazwę, np. "PG", a następnie kliknij na przycisk Utwórz nowe hasło do aplikacji, jak pokazano poniżej.

hasła/tokeny

Skopiuj wygenerowaną nazwę użytkownika do schowka systemowego (Ctrl+C).

hasła/tokeny


Przełącz się do okna klienta lokalnego i wklej (Ctrl+V) skopiowaną nazwę użytkownika do pola Nazwa użytkownika.

Przełącz się z powrotem do widoku w przeglądarce i analogicznie skopiuj wygenerowany ciąg znaków z pola Hasło / Token, a następnie wklej ten ciąg w polu Hasło w oknie klienta lokalnego. Po wypełnieniu obu pól w oknie klienta lokalnego, przejdź dalej.

Następnie wyświetlony zostanie widok jak na poniższej ilustracji. Kliknij na przycisk Finish w prawym dolnym rogu okna.

 

Następnie wyświetlony zostanie widok jak na poniższej ilustracji. Nie ma potrzeby dokonywania jakichkolwiek zmian. Kliknij na przycisk Połącz…

 

W celu pełnej finalizacji całości zadań, uruchom ponownie komputer.


Powiązane artykułyCentrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023