Dokumenty on-line

Usługa Dokumenty on-line umożliwia tworzenie i formatowanie dokumentów oraz współpracę nad nimi z innymi osobami w tym samym czasie. W Dokumentach on-line można pracować na dokumencie w kilka osób, obserwując zmiany wprowadzone przez współpracowników. Możliwe jest utworzenie dokumentu tekstowego (w formacie docx), arkusza kalkulacyjnego (w formacie xlsx) i prezentacji (w formacie pptx). Usługa umożliwia również edycję dokumentów stworzonych wcześniej w standardowym oprogramowaniu Office.


Uwaga!

Z usługi można korzystać bezpośrednio w oknie przeglądarki internetowej pod adresem drive.pg.edu.pl. Usługa Dokumenty on-line dostępna jest w ramach usługi Drive PG, z której korzystać mogą pracownicy Uczelni, posiadający konta o standardowej lub zwiększonej (płatnej) pojemności. Uprawnienie do korzystania z pakietu standardowego usługi Drive PG włączane jest na wniosek pracownika, po przesłaniu zgłoszenia do Helpdesku.

Instrukcja krok po kroku

Aby skorzystać z dokumentów należy zalogować się na stronie drive.pg.edu.pl. Następnie w górnym menu kliknąć ikonę "+", aby dodać jeden z dokumentów. Możliwe jest utworzenie dokumentu tekstowego (w formacie docx), arkusza kalkulacyjnego (w formacie xlsx) i prezentacji (w formacie pptx). 

Na potrzeby tej instrukcji stworzony zostanie dokument tekstowy, pozostałe dokumenty tworzy się w analogiczny sposób. 

Po kliknięciu Nowy dokument przy niebieskiej ikonie dokumentu pojawi się pole do wpisania nazwy tego dokumentu, należy je uzupełnić i kliknąć Enter.

Praca na dokumencie

Po wpisaniu i zaakceptowaniu nazwy otworzy się dokument, w którym można rozpocząć pracę. 

Dokumenty on-line posiadają podstawowy pakiet narzędzi umożliwiający edycję dokumentów.

Dodawanie osób do współpracy

Aby dodać osobę, która będzie mogła edytować dokument po utworzeniu nowego dokumentu należy wrócić do strony głównej klikając na napis Dysk PG.

Następnie w wierszu z danym dokumentem należy kliknąć ikonę udostępniania . Wyświetli się okno, gdzie w polu Użytkownicy i Grupy należy wpisać osobę, z którą chcemy współpracować. 

Przy wpisywaniu imienia i nazwiska wyświetli się podpowiedź, należy zaznaczyć właściwą osobę.

Uwaga!

Aby dodać osobę do współpracy, osoba ta powinna posiadać dostęp do usługi Drive PG. Uprawnienie do korzystania z pakietu standardowego usługi Drive PG włączane jest na wniosek pracownika, po przesłaniu zgłoszenia do Helpdesku.

Klikając w ikonę koła zębatego mamy możliwość weryfikacji uprawnień danej osoby.

Do wyboru mamy kilka opcji:

  • wygaśnięcie - można ustawić datę, do której dokument będzie widoczny dla danej osoby,

  • może współdzielić - zaznaczenie tej opcji sprawi, że osoba współpracująca będzie mogła udostępnić dokument innym osobom,

  • może edytować - zaznaczenie tej opcji pozwala na edycję dokumentu

Klikając ikonę kosza usuniemy tą osobę i zabierzemy jej dostęp do dokumentu.

Czat ze współpracownikami

Podczas pracy nad dokumentem można czatować ze współpracownikami.

Aby użyć opcji czatu należy z górnego menu wybrać zakładkę Współpraca, a następnie kliknąć w kafelek Czat (można również skorzystać ze skrótu klawiszowego Alt+Q).

Po lewej stronie wyświetli się okno, w którym w dolnym polu można wpisać wiadomość, aby ją wysłać należy kliknij Wyślij.
Powiązane artykuły
Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023