SSL-VPN (VPN przez przeglądarkę)


Aplikacja SSL-VPN dostępna jest jedynie dla pracowników PG. Do skorzystania z aplikacji niezbędne jest posiadania aktywnego konta w Moja PG.

Student gdy ma wyjazd na prośbę Pracownika PG (np. wykładowcy, opiekuna projektu itp.), który współpracuje ze studentem/doktorantem i popiera wniosek dotyczący przyznania SSL-VPN otrzyma dostęp na długość wyjazdu + 5 dni po przyjeździe, aby mógł się rozliczyć.

Rekomendujemy używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych, takich jak Mozilla Firefox, Chrome, Opera, ewentualnie Safari, Edge lub w ostateczności Internet Explorer 11. Odradzamy korzystanie z IE w wersjach starszych niż 11, ponieważ wersje te nie wspierają współczesnych standardów technicznych.

Instrukcja krok po kroku

Aby skorzystać z SSL-VPN wykonaj następujące kroki:

  1. Wejdź na stronę vpn.pg.edu.pl

  2. Zaloguj się używając swojego loginu i hasła (dane takie same jak do portalu Moja PG)

  • identyfikator politechniczny – należy podać tu swój login tak jak do portalu Moja PG: login pisany bez domeny @pg.edu.pl, utworzony zwykle z trzech pierwszych liter imienia oraz pięciu pierwszych liter nazwiska,

  • hasło – takie jak do portalu Moja PG.

3. Wybierz jeden z dostępnych na liście serwisów

4. Zaloguj się do wybranego serwisu

Domyślne pozycje w centralnej części okna (Moja PGRepozytorium Dokumentów) są łączami do najbardziej popularnych usług, do których dostęp uzyskiwany jest za pośrednictwem połączenia VPN.
Kliknij na nazwę danej usługi, aby przeglądać ją w trybie połączenia przez VPN.

Podczas korzystania z dowolnej usługi IT poprzez SSL-VPN, w górnej części okna wyświetlany będzie element o następującym wyglądzie.

Element ten składa się z trzech części:

  1. Opcja przełączania miejsca lokalizacji elementu: do prawej lub do lewej krawędzi ekranu – na wypadek gdyby element przesłaniał istotny fragment użytkowanego systemu IT.

  2. Powrót do panelu usługi SSL-VPN.

  3. Zakończenie połączenia VPN.

W każdej chwili można przełączyć się na inną aplikację niż obecnie używana - wystarczy w prawym górnym rogu strony kliknąć na "flagę politechniczną", otworzy się wówczas ponownie lista dostępnych aplikacji.

Aby zakończyć pracę wykonaj następujące kroki:

  1. Wyloguj się z aplikacji w której pracujesz (np. z Moja PG)

  2. W lewym górnym rogu strony odszukaj ikonę wyjścia (Sign Out) i kliknij ją

  3. Jeżeli nie znajdujesz opisanej ikony, to w prawym górnym rogu kliknij ikonę Wyjście.

 

 


Powiązane artykuły


 

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024