Aplikacja Krótkie linki


Opis wstępny

Aplikacja jest narzędziem służącym do generowania skróconych adresów URL (odnośników) dla uczelnianych zasobów internetowych w domenach:

 • pg.edu.pl (wraz z subdomenami, np. eti.pg.edu.pl, csa.pg.edu.pl)

 • mostwiedzy.pl (wraz z subdomenami, np. event.mostwiedzy.pl)

 • teams.microsoft.com

Zakres adresów, które można w ten sposób „skracać” jest ograniczony do wyżej wymienionych ze względu na dobre imię i wizerunek Uczelni. Pragniemy bowiem uniknąć sytuacji udostępniania przekierowań pod adresem PG do jakichś „niewłaściwych” stron internetowych. W uzasadnionych przypadkach powyższy filtr możemy rozszerzyć – w takim przypadku prosimy o przesłanie zgłoszenia do Helpdesku.

Z puli adresów wykluczona jest subdomena link.pg.edu.pl w celu uniknięcia tworzenia pętli przekierowań.

Z aplikacji „Krótkie linki” mogą korzystać wyłącznie pracownicy Politechniki Gdańskiej, posiadający aktywne konto w portalu Moja PG.

Jak to działa?

Efekt „skrócenia” oryginalnego adresu URL zasobu (w domyśle długiego w brzmieniu) polega na tym, że użytkownik na swoim koncie wskazuje istniejący adres, po czym definiuje dla niego alias (adres dodatkowy) w krótkim brzmieniu w formacie:

https://link.pg.edu.pl/xxxxx


gdzie xxxxx to ciąg alfanumerycznych znaków tworzony automatycznie przez aplikację albo
własny, łatwy do zapamiętania, ciąg znaków (zależnie od decyzji użytkownika)

Każdy zdefiniowany alias posiada automatycznie ustawione przekierowanie na wskazany adres oryginalny. Finalnie, w ten sposób użytkownik może podać krótki odnośnik w domenie PG w materiałach informacyjnych, zaproszeniach, przewodnikach czy ulotkach (który wskazywać będzie na podany wcześniej dłuższy w brzmieniu adres URL).

Dysponentem (w sensie zarządzania) danego krótkiego linku staje się użytkownik, który go wygenerował. Właściciel skróconego hiperłącza może wielokrotnie zmieniać adres docelowy, na który wskazuje alias.

Aplikacja musi zadbać o unikalność brzmienia aliasów link.pg.edu.pl/wlasny-ciag-znakow, zatem wpisywany przez użytkownika własny ciąg znaków będzie zaakceptowany, o ile nie został już zajęty przez innego użytkownika aplikacji.

Jak korzystać z aplikacji?

Aby skorzystać z aplikacji, przejdź pod adres app.link.pg.edu.pl lub kliknij ikonę usługi na portalu Moja PG (po zalogowaniu).

Wyświetlona zostanie następująca strona.

Klikając Utwórz odnośnik, otworzy się strona na której dostępne będą następujące pola tekstowe:

 • Pełny adres URL (jedyne pole wymagane) – podaj oryginalny adres strony internetowej, zasobu albo wideo-spotkania w MS Teams, dla którego chcesz utworzyć krótki link. Na początku adresu koniecznie podaj nazwę protokołu, tj. http albo https, na przykład: https://eti.pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/wNIzXKNT7VKx/content/igrzyska-akademii-eti-
  Akceptowane domeny (wraz z subdomenami) podane są wyżej, w opisie wstępnym instrukcji. Adres ten możesz wielokrotnie zmieniać.

 • Źródło – domyślnie możesz pozostawić puste. Pole jest wypełniane wyłącznie na potrzeby statystyk ewentualnej kampanii lub akcji eventowej i służy do identyfikacji reklamodawcy, witryny, publikacji itp., które odnoszą się do wskazanej lokalizacji. Przykłady typowych wartości: google, facebook albo instagram. Dotyczy danych analitycznych rejestrowanych przez Google Analytics.

 • Medium – domyślnie możesz pozostawić puste. Pole jest wypełniane wyłącznie na potrzeby statystyk ewentualnej kampanii lub akcji eventowej i służy do określenia medium reklamowego lub marketingowego. Przykłady typowych wartości: cpc, cpm, email, display, blog albo newsletter. Dotyczy danych analitycznych rejestrowanych przez Google Analytics.

 • Kampania – domyślnie możesz pozostawić puste. Pole jest wypełniane wyłącznie na potrzeby statystyk ewentualnej kampanii lub akcji eventowej i służy do podania nazwy kampanii, sloganu lub kodu promocyjnego itp. Przykłady wartości: rekrutacja2020, uczelnia-badawcza. Dotyczy danych analitycznych rejestrowanych przez Google Analytics.

 • Krótki adres URL  (pole opcjonalne, choć warto je wypełnić) – podaj przyjazny do zapamiętania (lub atrakcyjny pod kątem brzmienia) ciąg znaków, jaki chcesz uzyskać w skróconym adresie (po prefiksie link.pg.edu.pl/). Jeśli pole pozostawisz puste, adres zostanie nadany automatycznie w formie ciągu 5 znaków alfanumerycznych.
  Do wizualnego rozdzielenia kilku wyrazów w adresie możesz użyć znaku „-”.  W polu nie można stosować znaków „/” do rozdzielenia ciągów (ewentualnie użyty znak „/” będzie zastąpiony przez znak „-”). Podany przez Ciebie ciąg znaków będzie zaakceptowany, o ile nie został już zajęty przez innego użytkownika aplikacji (ze względu na konieczność spełnienia wymogu unikalności utrzymywanych aliasów). Utworzonego adresu nie będzie można później zmienić.


Uwaga!

Krótki adres URL jest blokowany i przypisany do konkretnego użytkownika. Pole to służy do oficjalnej prezentacji adresu w sposób bardziej przyjazny i jednoznacznie identyfikujący element docelowy. Aby nie blokować krótkich nazw sugerujemy pozostawić to pole puste np. gdy chcemy stworzyć krótki linku do roboczego spotkania na MS Teams.

Po uzupełnieniu wymaganych pól kliknij Zapisz.

Wyświetli się lista utworzonych odnośników.

Za pomocą ikony możesz szybko skopiować skrócony odnośnik do schowka i użyć go w docelowym miejscu, na przykład na stronie internetowej.

Klikając na przycisk Akcje, możesz:

 • edytować szczegóły linku (adres źródłowy, źródło, medium i kampanię). Tutaj można wymienić adres źródłowy jeśli ulegnie zmianie (krótki adres pozostanie bez zmian).

 • wygenerować kod QR w postaci obrazka z kodem, który możesz zapisać na swoim urządzeniu (format PNG) do dalszego wykorzystania

 • zapoznać się z ilością wywołań Twojego skróconego odnośnika
Powiązane artykuły


Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024