Edytor LaTeX

Opis usługi

Edytor stanowi aplikację internetową służącą do składania dokumentów za pomocą składni języka LaTeX, w szczególności artykułów naukowych, opracowań, prezentacji, broszur itp. Praca nad dokumentem może się odbywać on-line w trybie grupowym (o ile dany projekt został udostępniony innym osobom). Język LaTeX znakomicie nadaje się do tworzenia profesjonalnie wyglądających dokumentów zawierających zapisy matematyczne i fizyczne, a także rysunki i wykresy.

Wszelkie zmiany w treści są wersjonowane. Narzędzie dostępne jest pod adresem https://latex-editor.pg.edu.pl

Uprawnienia dostępowe do usługi

Z usługi mogą korzystać wszyscy pracownicy oraz doktoranci Politechniki Gdańskiej posiadający aktywne konto w portalu Moja PG – bez żadnych dodatkowych warunków.

Studenci mogą uzyskać dostęp po nadaniu dodatkowych uprawnień – na wniosek pracownika uczelni.

Osoby spoza PG mogą uzyskać dostęp do narzędzia po zgłoszeniu ich adresów e-mail do Helpdesku. Po uzyskaniu akceptacji Dyrekcji CUI, dostęp podanym osobom zostanie przyznany. Na wskazane adresy mailowe zostanie im wysłana wiadomość systemowa z linkiem do aktywacji konta (w celu ustawienia własnego hasła).

Dostęp do usługi

Usługa oferowana jest pod adresem https://latex-editor.pg.edu.pl i nie wymaga zestawiania VPN-a.

Pracownicy, doktoranci oraz studenci (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień) mogą się zalogować za pomocą konta politechnicznego - w tym celu należy skorzystać z opcji Login with Gdańsk Tech account dostępnej podczas logowania.

Osoby spoza PG wykorzystują jako login adres e-mail oraz ustalone przez siebie hasło.

Wskazówki techniczne, wsparcie

Korzystanie z narzędzia wymaga znajomości składni języka LaTeX.

Pomocnym wprowadzeniem do podstaw języka oraz funkcjonalności edytora może być opracowanie dostępne w języku angielskim: https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes

Parametry usługi

Limit wielkości wgrywanych plików w usłudze wynosi 10MB.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024