Usługi oraz ich dostępność

Dostęp do usług jest uzależniony od zakresu obowiązków pracownika oraz sieci komputerowej, z której użytkownik łączy się do tych usług. W zależności od sieci komputerowej z jakiej korzysta użytkownik, dostępność tych usług może być ograniczona lub wymagać zastosowania dodatkowych środków technicznych zwiększających bezpieczeństwo tych usług.

System/Usługa

Wydzielona sieć wewnętrzna

Sieć kampusowa

Sieć zewnętrzna

Moja PG: Student, Słuchacz, Książka adresowa, Erasmus+(dla przyjeżdżających)

Tak

Tak

Tak

Moja PG – Nauczyciel, Pracownik, Kadry, Erasmus+, Nauka, Projekty, Wyjazdy, Rezerwacje, Rejestry ODO, Lokale, Programy kształcenia, Ręczna rekrutacja, Wynalazki i innowacje, Biuro Karier, Oferty pracy, Ewidencja umów

Tak

Tak

Tak - OpenVPN lub SSL-VPN

Moja PG – Dziekanat

Tak

Tak - RDP +IP

Tak - RDP + CP-VPN

eRekrutacja - kandydaci

Tak

Tak

Tak

TETA

Tak - RDP

Tak - RDP +IP

Tak - RDP + CP-VPN

Hurtownia danych

Tak - RDP

Tak - RDP +IP

Tak - RDP + CP-VPN

SZU

Tak - RDP

Tak - RDP +IP

Tak - RDP + CP-VPN

Poczta elektroniczna

Tak

Tak

Tak

Campus, Strony WWW, Sklep PG

Tak

Tak

Tak

Strony WWW (redakcja)

Tak

Tak

Tak - OpenVPN

MOST Wiedzy, Konferencje, Czasopisma

Tak

Tak

Tak

Dysk PG, Ankiety PG, Bilety PG, Chat PG, Formularze PG, GIT PG, Głosowania PG, Krótkie linki, Spotkania PG,

Tak

Tak

Tak

EZD

Tak

Tak

Tak - OpenVPN

Repozytorium dokumentów, Projekty PG

Tak

Tak

Tak - OpenVPN

Edytor LaTeX, Matlab, Office 365

Tak

Tak

Tak

RDP - dostęp realizowany przez zdalny pulpit na usłudze terminalowej
IP - dostęp do usługi zawężony do podzakresu IP uzgodnionego z administratorem sieci
OpenVPN - dostęp realizowany z wykorzystaniem oprogramowania OpenVPN
SSL-VPN - dostęp realizowany z wykorzystaniem VPN przez przeglądarkę
CP-VPN - ostęp realizowany z wykorzystaniem oprogramowania CheckpointVPN

 

Szczegółowe informacje dot. dostępności poszczególnych usług znajdują się w Katalogu Usług

 

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024