Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej i Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej

Niniejsza instrukcja została stworzona dla osób, które kandydują na studia doktorskie na Politechnice Gdańskiej. 

Aby zapoznać się z całą ofertą proponowanych kierunków studiów i dyscyplin kształcenia w szkołach doktorskich oraz warunkami rekrutacji należy przejść do Serwisu Informacyjnego dla obywateli Polskich, Serwisu Informacyjnego dla obcokrajowców lub też Serwisu Informacyjnego dla kandydatów do szkół doktorskich. 


Aby mieć możliwość rekrutacji należy aktywować konto na portalu eRekrutacja.

Po zalogowaniu się przez kandydata na jego konto rekrutacyjne oraz uzupełnieniu danych, wyświetli się strona z aktualnie prowadzonymi zapisami na studia i do szkół doktorskich.

image-20240403-164933.png

 

W prawym górnym rogu znajduje się licznik sesji  - ze względów bezpieczeństwa sesja trwa 10 minut, jeśli w tym czasie nie wykonana zostanie żadna operacja kandydat zostanie automatycznie wylogowany ze strony. Klikając w dwie niebieskie strzałki można odświeżyć czas trwania sesji.

Również ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości otworzyć jednej aplikacji w dwóch oknach przeglądarki.

 

Po wybraniu box’a Szkoły Doktorskie pojawi nam się Wybór typu szkoły doktorskiej oraz niezbędne informacje dotyczące samej rekrutacji (do kiedy jest aktywna, opis, kluczowe warunki).

 


Kliknij aby rozwinąć kolejne zagadnienia:

 

Po wybraniu buttona Aplikuj do Szkoły Doktorskiej wyskoczy okienko z obowiązkowymi pytaniami weryfikującymi kwalifikacje do wzięcia udziału w naborze. Po zaznaczeniu odpowiednich checkboksów z odpowiedziami możemy przejść do formularza naboru.

Od razu pojawi się okno potwierdzające udział w rekrutacji.

Klikamy Przejdź dalej.

Na tym etapie po kolei będziemy uzupełniać dane

Wyświetla się nadany numer aplikacji


Na dowolnym etapie składania aplikacji, jeżeli pominiemy uzupełnienie jakichkolwiek danych, pojawi się okno, oczywiście z informacją adekwatną do braku.

Jak widzimy można od razu uzupełnić brakujące dane (do czego zachęcamy), ewentualnie pominąć ten krok i uzupełnić je później. W tej sytuacji możliwość edycji danych będzie tylko do wskazanej w okienku daty - należy o tym bezwzględnie pamiętać.


W pierwszym kroku należy wskazać promotora, który wyraził zgodę na objęcie opieką promotorską. Promotora wybieramy z rozwijanej listy.

Konieczne jest również dołączenie skanu ze zgodą (dozwolone typy plików: .pdf, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .bmp. Maksymalny rozmiar: 5,0 MB)

oraz potwierdzenie, że załączony skan jest oświadczeniem promotora.

Po uzupełnieniu powyższego pojawi się informacja o statusie dokumentu.

Następnie musimy wskazać wybraną dyscyplinę poprzez kliknięcie buttona Dodaj kurs do listy wybranych.

Po prawej stronie pojawi się zielona ikona ptaszka informująca o tym, że kurs został dodany do listy wybranych ( )

Koszem można usunąć wybraną dyscyplinę ( )

W związku z powyższym Kandydaci mają możliwość przesunąć dyscyplinę na liście preferencji metodą drag and drop. Wystarczy złapać myszką zaznaczone miejsce ( ) i przesunąć góra - dół wedle uznania.

 

Następnie zaznaczamy dwa obowiązkowe oświadczenia, ewentualnie wskazujemy zainteresowanie akademikiem i przechodzimy do następnego kroku.


Na kolejnym etapie uzupełniamy wymagane wykształcenie.

Po wybraniu z rozwijanej listy poziomu studiów pojawią się pola do wypełnienia


W następnym kroku wypełniamy informacje dotyczące znajomości języków oraz dołączamy niezbędne certyfikaty, jeżeli są wymagane.


Aby sfinalizować rekrutację koniecznym jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Można dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu ( ). Nie jest to obowiązkowe.

W tym kroku uzupełniamy również dane konta bankowego Kandydata.


Na ostatnim etapie uzupełniamy wymagane informacje.

 


Po uzupełnieniu pozostałych informacji przechodzimy do zakładki Podsumowanie.

Zielone ikony wskazują kompletnie wypełnioną aplikację.

Aby zakończyć rekrutację należy kliknąć button Wyślij formularz.

 

Po wybraniu buttona Aplikuj do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej wyskoczy okienko z obowiązkowymi pytaniami weryfikującymi kwalifikacje do wzięcia udziału w naborze. Po zaznaczeniu odpowiednich checkboksów z odpowiedziami możemy przejść do formularza naboru.

 

Od razu pojawi się okno potwierdzające udział w rekrutacji.

 

 

Klikamy Przejdź dalej.

Na tym etapie po kolei będziemy uzupełniać dane

 

Wyświetla się nadany numer aplikacji


Na dowolnym etapie składania aplikacji, jeżeli pominiemy uzupełnienie jakichkolwiek danych, pojawi się okno, oczywiście z informacją adekwatną do braku.

Jak widzimy można od razu uzupełnić brakujące dane (do czego zachęcamy), ewentualnie pominąć ten krok i uzupełnić je później. W tej sytuacji możliwość edycji danych będzie tylko do wskazanej w okienku daty - należy o tym bezwzględnie pamiętać.


W pierwszym kroku należy wskazać promotora, który wyraził zgodę na objęcie opieką promotorską. Promotora wybieramy z rozwijanej listy.

 

Konieczne jest również dołączenie skanu ze zgodą (dozwolone typy plików: .pdf, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .bmp. Maksymalny rozmiar: 5,0 MB)

oraz potwierdzenie, że załączony skan jest oświadczeniem promotora.

Po uzupełnieniu powyższego pojawi się informacja o statusie dokumentu.

Następnie musimy wskazać wybraną dyscyplinę poprzez kliknięcie buttona Dodaj kurs do listy wybranych.

Po prawej stronie pojawi się zielona ikona ptaszka informująca o tym, że kurs został dodany do listy wybranych ( )

Koszem można usunąć wybraną dyscyplinę ( )

Następnie zaznaczamy obowiązkowe oświadczenia, ewentualnie wskazujemy zainteresowanie akademikiem i przechodzimy do następnego kroku.


Na kolejnym etapie uzupełniamy wymagane wykształcenie.

Po wybraniu z rozwijanej listy poziomu studiów pojawią się pola do wypełnienia


W następnym kroku wypełniamy informacje dotyczące znajomości języków oraz dołączamy niezbędne certyfikaty, jeżeli są wymagane.

 


W kolejnym kroku musimy uzupełnić dane dotyczące aktualnego zatrudnienia.


Aby sfinalizować rekrutację koniecznym jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

 

Można dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu (). Nie jest to obowiązkowe.

W tym kroku uzupełniamy również dane konta bankowego Kandydata.


Na ostatnim etapie uzupełniamy wymagane informacje.

 

 

 


Po uzupełnieniu pozostałych informacji przechodzimy do zakładki Podsumowanie.

Zielone ikony wskazują kompletnie wypełnioną aplikację w danym punkcie.

 

Aby zakończyć rekrutację należy kliknąć button Wyślij formularz.


Po wysłaniu formularza

Po wysłaniu formularza, komisja rozpatruje dokumenty Kandydata i nadaje odpowiednie statusy.

Formularz do poprawy

W przypadku gdy będzie wymagane poprawienie formularza, Kandydat zobaczy tą informację po zalogowaniu się na portal Rekrutacji.

Należy kliknąć wtedy Popraw dane w formularzu, zostaniemy przeniesieni do zakładki Podsumowanie, gdzie będą wypunktowane rzeczy do poprawy.

Po wprowadzeniu zmian KONIECZNYM JEST WYGENEROWANIE, WYPEŁNIENIE I PRZESŁANIE PONOWNE FORMULARZA WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI

 


Powiązane artykuły


Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024