Tworzenie konta do rekrutacji

Ten rozdział dotyczy osób, które nie są, bądź nie były studentami/pracownikami Politechniki Gdańskiej i nie posiadają konta na Moja PG.

Konto w systemie eRekrutacja można utworzyć przez cały rok, bez względu czy prowadzona jest aktualnie jakakolwiek rekrutacja.

 Szczegółowe instrukcje (kliknij aby rozwinąć):

 1. Aby utworzyć konto jako kandydat, należy wejść na stronę rekrutacja.pg.edu.pl

 2. Wyświetla się strona, na której osoba nie będąca aktualnym studentem, absolwentem lub pracownikiem Politechniki Gdańskiej, może utworzyć konto.

 3. W tym celu, w oknie Kandydaci należy kliknąć Załóż konto. Pojawi się strona, na której należy podać swoje dane potrzebne do utworzenia konta.

   

 4. Należy uzupełnić dane osobowe, zgodnie z danymi w dowodzie osobistym/paszporcie.

Uwaga!

Kandydaci którzy, nie posiadają numeru PESEL (cudzoziemcy) w polu obywatelstwo wybierają swój kraj pochodzenia (po wpisaniu pierwszych liter wyświetli się podpowiedź). Po wybraniu innego niż polskie obywatelstwo, poniżej tego pola, pojawi się opcja do wybrania typu dokumentu tożsamości oraz pole do wpisania jego numeru i serii, jak również pole do wpisania kraju jego wydania.  Po wpisaniu dokumentu tożsamości wpisania numeru PESEL nie jest już wymagane.

Wskazówka

Ważną rzeczą, na którą kandydat musi zwrócić uwagę to adres mailowy, który zamierza podać, ponieważ będzie on również loginem do konta. Hasło musi mieć od 8 do 254 znaków, zawierać co najmniej jedną literę i minimum 2 znaki dodatkowe. Do znaków dodatkowych zaliczamy: cyfry oraz znaki specjalne. Podpowiedź dot. poprawności hasła wyświetli się po najechaniu kursorem myszy na ikonę znaku zapytania.

5. Następnie należy zapoznać się z klauzulą o ochronie danych osobowych i ją zaakceptować zaznaczając checkbox i kliknąć Stwórz konto.

6. Po kliknięciu Stwórz konto następuje przejście do strony, na której kandydat widzi dostępne nabory.

7. Klikając na Informacje I i II stopień dla obywateli polskich lub cudzoziemców lub też dla kandydatów do szkół doktorskich można przejść do strony ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi rekrutacji – https://pg.edu.pl/rekrutacja  

8. Po zapoznaniu się z ofertą kandydat powinien uzupełnić swoje dane w systemie.

9. W tym samym czasie na podany adres mailowy wysyłana zostanie wiadomość z linkiem aktywacyjnym do konta, należy zalogować się na pocztę i potwierdzić aktywację konta. Dzięki aktywacji konta, będzie można zresetować hasło w przypadku, gdy się go zapomni. Taki sam link aktywacyjny do konta, zostaje wysłany do kandydatów, którzy logują się pierwszy raz do systemu rekrutacji za pomocą konta z Moja PG.

 1. Jeżeli podczas zakładania konta lub po pierwszym zalogowaniu się do konta rekrutacyjnego, nie został wysłany link do potwierdzenia adresu e-mail, kandydat może powtórzyć wysłanie linku aktywacyjnego klikając na stronie Kliknij, by ponownie wysłać link aktywacyjny. Przed kliknięciem tej opcji należy sprawdzić zawartość folderu Spam na koncie pocztowym. Jeżeli mail aktywacyjny nadal nie dotrze, a podany adres mailowy jest prawidłowy, należy skontaktować się z Helpdeskiem.

 2. Mail, który zostanie wysłany do kandydata będzie zawierał link, który należy kliknąć, aby zatwierdzić adres mailowy podany podczas tworzenia konta lub po pierwszym logowaniu. Na ten adres będą wysyłane wszelkie informacje z systemu eRekrutacja. W razie, gdyby kandydat zapomniał hasła do systemu, również na ten adres będzie wysłany link do resetu hasła.

 3. Po kliknięciu na link z maila, następuje weryfikacja adresu e-mail kandydat. Jeżeli wszystkie dane są prawidłowe, wyświetli się strona informująca o prawidłowej weryfikacji danych, z której kandydat będzie mógł przejść do systemu eRekrutacji. 

Istnieje możliwość potwierdzenia danych osobowych profilem zaufanym. Jest to dodatkowa opcja, niezależna od potwierdzenia adresu e-mail (zalecane jest aby, potwierdzenie adresu e-mail wykonać przed potwierdzeniem danych profilem zaufanym). Dzięki potwierdzeniu danych przez Profil Zaufany będziesz mógł przejść przez rekrutację bez konieczności osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie w celu złożenia dokumentów i dokonania wpisu na listę.

Aby potwierdzić dane osobowe profilem zaufanym należy zalogować się na swoje konto, a następnie kliknąć Potwierdź w oknie Potwierdź dane osobowe przez Profil Zaufany.

po kliknięciu Potwierdź zostaniemy odesłani do strony logowania do Profilu Zaufanego

Należy wybrać jedną ze ścieżek logowania (logowanie za pomocą nazwy użytkownika lub adresu e-mail, lub za pomocą bankowości internetowej lub innego dostawcy) i postępować zgodnie z wybraną ścieżką logowania.

Po weryfikacji, po wejściu w zakładkę Dane osobowe ukaże się komunikat o pozytywnym zweryfikowaniu danych.

W przypadku weryfikacji danych niewłaściwym (nie swoim) Profilem Zaufanym wyświetli się monit

 

 1. Jeżeli kandydat zapomni hasła do systemu rekrutacji PG, a nie był/nie jest studentem/pracownikiem Politechniki Gdańskiej, może zresetować hasło poprzez kliknięcie na stronie rekrutacja.pg.edu.pl na link Nie pamiętam hasła w okienku Kandydaci

 2. A następnie uzupełni potrzebne dane: adres e-mail podany przy tworzeniu konta oraz przepisze kod z obrazka.

Jeżeli kandydat posiada ważne konto na Moja PG, może zresetować hasło poprzez kliknięciu na stronie rekrutacji na link Nie pamiętam hasła w okienku Studenci, absolwenci i pracownicy PG, wówczas zostanie odesłany do portalu Moja PG, gdzie reset hasła będzie wyglądał tak, jak podczas resetu hasła do tego systemu.

3. Jeżeli po założeniu konta kandydat zatwierdził link aktywacyjny, który został wysłany na jego adres mailowy, po uzupełnieniu pól z obrazka i kliknięciu Resetuj, zostanie wysłany do niego link do strony, gdzie będzie mógł zresetować hasło. Na stronie tej, kandydat podaje nowe hasło oraz musi uzupełnić kod otrzymany w wiadomości e-mail.

 


Powiązane artykuły


Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024