Zapisy na studia i do szkoły doktorskiej

Po zalogowaniu się przez kandydata na jego konto rekrutacyjne, wyświetli się strona z aktualnie prowadzonymi zapisami na studia i do szkół doktorskich.


Aby zapoznać się z całą ofertą proponowanych kierunków studiów i dyscyplin kształcenia w szkołach doktorskich oraz warunkami rekrutacji należy przejść do Serwisu Informacyjnego dla obywateli Polskich, Serwisu Informacyjnego dla obcokrajowców lub też Serwisu Informacyjnego dla kandydatów do szkół doktorskich. 

Poniżej znajduje się przykładowy wygląd listy możliwych zapisów podczas rekrutacji.

W prawym górnym rogu znajduje się licznik sesji  - ze względów bezpieczeństwa sesja trwa 10 minut, jeśli w tym czasie nie wykonana zostanie żadna operacja kandydat zostanie automatycznie wylogowany ze strony. Klikając w dwie niebieskie strzałki można odświeżyć czas trwania sesji.

Flagi przy poszczególnych kursach informują w jakim języku będzie prowadzony dany kurs.

 

Kliknij aby rozwinąć kolejne zagadnienia:

Zapisy na I i II stopień studiów wyglądają podobnie, różnią się tylko krokiem 3, w którym w należy podać inne dane, i tak: 

Studia I stopnia

Wybór kursu → Szkoła średnia → Olimpiady i konkursy → Płatności i druki → Skany → Podsumowanie

Studia II stopnia

Wybór kursu → Szkoła średnia → Uczelnia wyższa → Płatności i druki → Skany→ Podsumowanie


Na każdym etapie rekrutacji jest możliwość zrezygnowania z niej przyciskiem po prawej stronie Rezygnacja z rekrutacji

Krok 1: Wybór kursu

Zapisy na każdy stopień oraz rodzaj studiów, wyglądają tak samo. Kandydat po podjęciu decyzji na jakie studia chce aplikować, musi na danym naborze kliknąć weź udział. Pojawi się lista ze wszystkimi dostępnymi kursami, na które aktualnie trwa nabór.

Po kliknięciu na nazwę kursu, wyświetlają się podstawowe dane na jego temat. Jeżeli kandydat chce go dodać do listy kursów, na które chce aplikować, musi kliknąć w środkowej kolumnie na Dodaj kurs do listy wybranych

Kandydat może wybrać jeden lub więcej kursów z menu po lewej stronie, a następnie uszeregować je zgodnie z preferencjami (bardziej preferowane wyżej). Po rozwinięciu kursów wyświetlą się informacje o tym kursie. Klikając Dodaj kurs do wybranych dodajemy kurs do listy listy preferencji.

Jeżeli kandydat wybierze wszystkie interesujące go kursy, będzie mógł w trakcie trwania zapisów zmieniać ich kolejność w zależności od jego preferencji – gdzie w pierwszej kolejności chciałby się dostać, albo całkiem usuwać z listy. Aby usunąć kurs z listy wystarczy w kolumnie Wybrane kursy kliknąć na ikonę kosza. Najechanie myszką na kropeczki obok kosza pozwala metodą drag and drop zmienić na liście kolejność kursów i dostosować do wybranych preferencji.

Po dokonaniu wyboru jednego lub więcej kierunków studiów, należy zapoznać się i zaakceptować warunki rekrutacji na studia na Politechnice Gdańskiej oraz zaakceptować oświadczenie o poprawności składanych danych. Jeżeli kandydat tego nie zrobi, podobnie jak w przypadku danych osobowych, system nie pozwoli kandydatowi po podaniu danych dotyczących naboru wygenerować druków dokumentów, które należy złożyć w komisji rekrutacyjnej (jeśli są takie wymagane).

W tym miejscu również Kandydat ma możliwość dodania swoich uwag oraz wyrażenia zainteresowania akademikiem na czas rekrutacji (dot. kandydatów na Wydział Architektury)

Warto również wyrazić zgodę na dostarczenie ewentualnej decyzji administracyjnej dot. wyniku rekrutacji podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym drogą elektroniczną na adres mailowy podany w zgłoszeniu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednakże, jeżeli zgoda zostanie wyrażona kandydat szybciej pozna wyniki rekrutacji i szybciej otrzyma decyzję. Nie będzie konieczne czekanie, aż zostanie ona dostarczona Pocztą Polską na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu. Następnie należy kliknąć Zapisz i przejdź dalej.


Krok 2: Szkoła średnia

W tym kroku należy uzupełnić szkołę średnia, którą ukończył kandydat. Wpisując pierwszą literę miejscowości szkoły, wyświetla się podpowiedź dotycząca gminy, powiatu, województwa lub regionu pod który podlega dana miejscowość. Po uzupełnieniu miejscowości, staje się dostępna do wyboru lista szkół z danej miejscowości. Można ją wybrać z rozwijalnej listy w polu Nazwa szkoły. Jeżeli kandydat nie znajdzie szkoły na liście, może zaznaczyć opcję Mojej szkoły nie ma na liście. Pojawi się dodatkowe pole Inna nazwa szkoły, w której będzie można wprowadzić nazwę swojej szkoły. 

Następnie w polu Typ zdawanej matury należy wybrać rodzaj zdanej matury i uzupełnić wyniki matury z wymaganych przedmiotów, a następnie kliknąć Zapisz i przejdź dalej.


Krok 3:

Jeśli kandydat rekrutuje się na Studia I stopnia - Olimpiady i konkursy

Na pasku w tym kroku wyświetli się opcja wpisania Olimpiad i konkursów, w których brał udział

Jednak możliwość wpisania udziału w olimpiadzie lub dodatkowym konkursie będzie możliwa, jeśli wybrane kursy w danej rekrutacji, będą miały pozwolenie na uzyskanie dodatkowych punktów na podstawie udziału w olimpiadach lub konkursach.

Jeśli kandydat rekrutuje się na Studia II stopnia - Uczelnie wyższe

W tym kroku kandydat podaje informacje na temat ukończonych studiów I stopnia – aplikując na studia II. Jeżeli kandydat kończył studia jednolite, wypełnia dane dotyczące studiów tak samo, jak w przypadku aplikowania na studia II stopnia.


Krok 4 : Płatności i druki:

W tym kroku wyświetlają się informacje dotyczące opłat za postępowanie rekrutacyjne.

Kandydat może skorzystać z trzech opcji płatności:

 • Pobrać druk płatności - zostanie wygenerowany plik pdf z uzupełnionym szablonem do przelewu, który należy wydrukować a następnie wykonać przelew na poczcie lub w oddziale banku,

 • Skorzystać z płatność moblinych - zostanie wygenerowany kod QR, który kandydat może zeskanować w aplikacji mobilnej swojego banku i wykonać przelew,

 • Skorzystać z serwisu ePłatności - klikając w tę wyświetli się serwis ePłatności, który pozwala na dokonanie natychmiastowej zapłaty. Korzystanie z serwisu wiąże się z dodatkową opłatą zgodną z cennikiem dostawcy usługi.

Zalecamy dokonywanie opłat za pomocą ePłatności lub przez płatności mobilne spowoduje to niezwłoczne odnotowanie wpłaty na koncie kandydata.


Krok 5: Skany

W tym kroku kandydat może dodać zeskanowane dokumenty tj. formularz udziału w rekrutacji (kwestionariusz osobowy), świadectwo dojrzałości, dyplom olimpiady (jeśli są wymagane). 

Aby dodać dokument należy kliknąć Wybierz plik do przesłania w oknie Prześlij plik, wskazać dokument zapisany na komputerze, następnie z rozwijanej listy wybrać typ dokumentu i uzupełnić opis, a następnie kliknąć Prześlij. Dokument pokaże się w wierszu Przesłane pliki.


Podsumowanie

Jeżeli kandydat uzupełni poprawnie wszystkie wymagane dane w zakładce Podsumowanie wyświetlą się informacje. 

Studia III stopnia (kształcenie w szkołach doktorskich)

Wybór kursu → Uczelnia wyższa → Studia III stopnia → Płatności i druki → Skany → Podsumowanie


Krok 1: Wybór kursu - dyscypliny

Kandydat po podjęciu decyzji na jakie studia chce aplikować, musi na danym naborze kliknąć Weź udział. Pojawi się lista ze wszystkimi dostępnymi dyscyplinami, na które trwa aktualnie rekrutacja.

Po kliknięciu na nazwę dyscypliny, wyświetlają się podstawowe dane na jej temat. Jeżeli kandydat chce ją dodać do listy kursów, na które chce aplikować, musi kliknąć na Dodaj kurs do listy wybranych

Kandydat może wybrać jedną lub więcej dyscyplin z menu po lewej stronie, a następnie uszeregować je zgodnie z preferencjami (bardziej preferowane wyżej). Pojedyncze kliknięcie na jedną z dostępnych dyscyplin wyświetli informacje o tym kursie. Aby usunąć kurs z listy wystarczy w kolumnie Wybrane kursy kliknąć na ikonę kosza. Najechanie myszką na kropeczki obok kosza pozwala metodą drag and drop zmienić na liście kolejność kursów i dostosować do wybranych preferencji.

Jeżeli kandydat wybierze wszystkie kursy, będzie mógł w trakcie trwania zapisów zmieniać ich kolejność w zależności od jego preferencji – gdzie w pierwszej kolejności chciałby się dostać, albo całkiem usuwać z listy.

Po dokonaniu wyboru jednej lub więcej dyscyplin kształcenia w szkole doktorskiej, należy zapoznać się i zaakceptować warunki rekrutacji do szkoły doktorskiej na Politechnice Gdańskiej oraz zaakceptować oświadczenie o poprawności składanych danych. Jeżeli kandydat tego nie zrobi, podobnie jak w przypadku danych osobowych, system nie pozwoli kandydatowi po podaniu danych dotyczących naboru wygenerować druków dokumentów, które należy złożyć w komisji rekrutacyjnej (jeśli są takie wymagane). Warto również wyrazić zgodę na dostarczenie ewentualnej decyzji administracyjnej dot. wyniku rekrutacji podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym drogą elektroniczną na adres mailowy podany w zgłoszeniu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednakże jeżeli zgoda zostanie wyrażona kandydat szybciej pozna wyniki rekrutacji i szybciej otrzyma decyzję. Nie będzie konieczne czekanie, aż zostanie ona dostarczona Pocztą Polską na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu. Następnie należy kliknąć Zapisz i przejdź dalej.

Dane, które kandydat uzupełnia są zapisywane w momencie kliknięcia Zapisz i przejdź dalej, jak również w momencie przechodzenia do kolejnych zakładek na naborze, czyli np. wybór kursu, szkoła średnia oraz pozostałe, nawet jeżeli nie przechodzi do nich po kolei.


Krok 2: Uczelnia wyższa

W tym kroku, kandydat uzupełnia informacje dot. ukończonych studiów I i II stopnia. 

Tak jak przy uzupełnianiu danych dot. szkoły średniej, wpisując pierwszą literę miejscowości uczelni, kandydatowi wyświetla się podpowiedź dotycząca gminy, powiatu, województwa lub regionu pod który podlega dana miejscowość. Po uzupełnieniu miejscowości, staje się dostępna do wyboru lista uczelni z danej miejscowości. Można ją wybrać z rozwijalnej listy w polu Nazwa uczelni. Jeżeli kandydat nie znajdzie szkoły na liście, może zaznaczyć opcję Mojej uczelni nie ma na liście. Pojawi się dodatkowe pole Inna nazwa szkoły, w której będzie można wprowadzić nazwę swojej szkoły.

Klikając dodaj uczelnię, kandydat może dodać informacje o studiach II stopnia.


Krok 3: Studia III stopnia

W tym kroku kandydat może wpisać informacje na temat:

 • promotora (w przypadku Szkoły Doktorskiej wybranego z listy potencjalnych promotorów ogłoszonych na stronie szkoły, a w przypadku Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej zgodnie z wnioskiem projektowym złożonym w ramach konkursu Doktorat Wdrożeniowy),

 • wykształcenia zdobytego poza studiami wyższymi,

 • przedmiotów zrealizowanych w toku studiów odpowiadających wybranej przez siebie dyscyplinie kształcenia (dotyczy tylko kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach innych niż dyscyplina doktoryzowania),

 • zatrudnienia (jest to element obowiązkowy zwłaszcza w przypadku kandydatów do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej, którzy muszą być zatrudnieni na pełen etat w przedsiębiorstwie, w którym realizowany będzie projekt wdrożeniowy w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy),

 • znajomości języka polskiego i języków obcych (w przypadku Szkoły Doktorskiej wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 poświadczona certyfikatem językowym akceptowanym przez szkołę),

 • konta bankowego i urzędu skarbowego,

 • osoby kontaktowej (wskazane jest podanie imienia i nazwiska oraz nr telefonu kontaktowego osoby, którą należy zawiadomić w razie wypadku).


   


Krok 4 : Płatności i druki:

W tym kroku wyświetlają się informacje dotyczące opłat za postępowanie rekrutacyjne oraz możliwość pobrania druków np. formularza udziału w rekrutacji.

Kandydat może skorzystać z trzech opcji płatności:

 • Pobrać druk płatności - zostanie wygenerowany plik pdf z uzupełnionym szablonem do przelewu, który należy wydrukować a następnie wykonać przelew na poczcie lub w oddziale banku,

 • Skorzystać z płatność moblinych - zostanie wygenerowany kod QR, który kandydat może zeskanować w aplikacji mobilnej swojego banku i wykonać przelew,

 • Skorzystać z serwisu ePłatności - klikając w tę wyświetli się serwis ePłatności, który pozwala na dokonanie natychmiastowej zapłaty. Korzystanie z serwisu wiąże się z dodatkową opłatą zgodną z cennikiem dostawcy usługi.

Zalecamy dokonywanie opłat za pomocą ePłatności lub przez płatności mobilne spowoduje to niezwłoczne odnotowanie wpłaty na koncie kandydata.


Krok 5: Skany

W tym kroku kandydat może dodać zeskanowane dokumenty tj. formularz udziału w rekrutacji (kwestionariusz osobowy), dokument potwierdzający wykształcenie, tłumaczenie dokumentów na język polski lub angielski i inne (jeśli są wymagane). Przesyłanie skanów możliwe jest po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej.

Aby dodać dokument należy kliknąć Wybierz plik do przesłania i w nowym oknie wskazujemy dokument zapisany na komputerze lub przeciągamy go na wskazane okno.

 

Następnie z rozwijanej listy wybieramy typ dokumentu i uzupełniamy opis, a następnie klikamy Prześlij.

 

Dokument pokaże się w kolumnie przesłane pliki.

Powtarzając tą operacje należy dodać wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. 


Podsumowanie

Jeżeli kandydat uzupełni poprawnie wszystkie wymagane dane w zakładce Podsumowanie wyświetli się informacja Dane kompletne.

Jeśli wszystkie dane są kompletne i zgadzają się należy kliknąć Zapisz i wyślij.

 

Jeżeli kandydat nie uzupełni jakichś z danych potrzebnych do przeprowadzenia pełnego zapisu na rekrutację, po zalogowaniu się w zakładce Rekrutacja, przy naborze na który aplikował, kandydat zobaczy % wypełnienia swojego profilu danymi.

Po wejściu w dany nabór w zakładce Podsumowanie, kandydat dowie się szczegółowo, jakie dane nie zostały jeszcze przez niego wypełnione lub czy np. nie dokonał jeszcze opłaty rekrutacyjnej bądź nie zaznaczył któregoś z oświadczeń.

Należy uzupełnić brakujące dane i je zapisać.

 

Kandydat ma możliwość zrezygnowania z naboru, na który zaczął już aplikować. Może to zrobić po wejściu w nabór, z którego chce zrezygnować i kliknąć Rezygnuj z rekrutacji. Znajduje się on w prawym górnym rogu.

 

System wyświetli wówczas komunikat:

Jeżeli kandydat zaakceptuje powyższe ostrzeżenie, to tak jak jest w nim napisane „Wycofanie tej operacji jest możliwe jedynie przez kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną lub Centrum Rekrutacyjnym Politechniki Gdańskiej.”. Po zaakceptowaniu komunikatu, status naboru zmienia się na Rezygnacja i kandydat nie może na niego aplikować.

Po kliknięciu uzupełnij dane wyświetli się komunikat:

 


Powiązane artykuły


Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024