Microsoft Excel

Microsoft Excel to program, który pozwala organizować dane w arkuszach kalkulacyjnych, a także na wykresach. Rozbudowane menu zawiera wiele reguł usprawniających pracę, aby użytkownik mógł szybko i w prosty sposób zarządzać oraz przechowywać dane potrzebne do analiz, prognoz oraz mierzenia efektywności pracy. Excel uczy się z każdym kolejnym użyciem, dzięki czemu podpowie lub wypełni część arkuszy odpowiednią treścią bez konieczności użycia reguł czy makr.

Niniejsza instrukcja stanowi krótki opis podstawowych czynności w programie Microsoft Excel. Pełen dostęp do instrukcji oraz wszelkiej dokumentacji, można znaleźć pod adresem https://support.microsoft.com/pl-pl/office/przewodniki-szybki-start-dla-platformy-microsoft-365-25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e

Zapisywanie skoroszytu w usłudze OneDrive w programie Excel

 

Zapiszmy skoroszyt w usłudze OneDrive, aby uzyskiwać do niego dostęp na różnych urządzeniach oraz udostępniać go i współpracować nad nim z innymi osobami.  

 1. Wybieramy pozycję Plik -> Zapisz jako.

image-20240104-121659.png

 

 • W przypadku miejsca pracy lub instytucji edukacyjnej wybieramy pozycję
  OneDrive — <Nazwa firmy>.

 • W przypadku plików osobistych wybierz pozycję
  OneDrive — Osobiste.

 1. Wprowadź nazwę pliku i wybierz pozycję Zapisz.

Udostępnianie skoroszytu innym osobom  

 1. Wybieramy pozycję Udostępnij lub wybieramy pozycję Plik -> Udostępnij.

image-20240104-122939.png

 

 1. Wybierz z listy rozwijanej, komu chcesz udostępnić, lub wprowadź imię i nazwisko albo adres e-mail.

 2. Dodaj wiadomość (opcjonalnie) i wybierz pozycję Wyślij.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024