Oprogramowanie MATLAB

Pracownicy i studenci Politechniki Gdańskiej mają możliwość korzystania z oprogramowania MATLAB w ramach licencji kampusowej (Campus Wide License).

1a. Pracownicy i studenci, którzy korzystali z wcześniejszej wersji licencji Campus Wide License dla PG (tzw. COVID-owej lub tymczasowej), aby móc nadal z niej korzystać, powinni zaktualizować licencję zainstalowaną na swoim komputerze. Pobierz instrukcję opisującą, jak to zrobić.
W przypadku problemów z aktualizacją można ponownie zainstalować oprogramowanie, jak opisano w pkt. 2.

1b. Pracownicy i studenci, którzy nie korzystali dotychczas z wcześniejszej wersji licencji Campus Wide License, powinni założyć konto w serwisie mathworks.com podając adres e-mail z domeny pg.edu.pl (lub którejś z jej poddomen, np. student.pg.edu.plo365.pg.edu.pl itp.)

1c. Pracownicy i studenci, którzy mają zainstalowaną indywidualnie wygenerowaną wersję licencji Campus Wide License (ważną do 30.12.2021), powinni odnowić licencję na kolejny rok, zgodnie z instrukcją.

2. Po zalogowaniu się na konto powinna być widoczna na nim licencja o numerze 40914050. Jeśli jej nie ma, należy ją dodać, klikając na link „Link an additional license” i podając powyższy numer licencji lub jej klucz aktywacyjny 99119-60622-55869-94845-95492 (klucz będą mogły wykorzystać wyłącznie osoby posiadające konta w domenach PG). W razie ewentualnych problemów, należy się skontaktować e-mailowo z zespołem Helpdesk lub bezpośrednio z administratorami licencji kampusowej tj. Adamem Tlałką (atlka@pg.edu.pl) i Andrzejem Krzysztofowiczem (ankry@pg.edu.pl).

3. W celu pobrania programu instalacyjnego, należy kliknąć na strzałkę (download) i wybrać wersję (domyślnie najnowsza) oraz system operacyjny.

4. Po pobraniu i uruchomieniu programu instalacyjnego (podczas instalacji niezbędny jest dostęp do sieci) należy ponownie zalogować się na swoje konto w mathworks.com (tym razem z programu instalacyjnego), zaakceptować warunki licencji, wskazać numer licencji w ramach której instalujemy (większość użytkowników będzie widziała tylko jeden numer) oraz wybrać moduły programu MATLAB, które chcemy zainstalować. Pełna instalacja wymaga pobrania ok. 20 GB skompresowanych plików, dlatego sugerujemy rozważny wybór modułów; brakujące zawsze można doinstalować później.

5. Program po zainstalowaniu nie wymaga połączenia sieciowego. Jednak po upływie okresu ważności licencji (aktualna jest ważna do 16.12.2024) może zaistnieć potrzeba jej aktualizacji, jak opisano w pkt. 1a.

Wszystkim pracownikom i studentom udostępniono domyślnie wersję „individual”, a każdy użytkownik może ją zainstalować na maksymalnie czterech komputerach. W przypadku potrzeby wykorzystania innej licencji (np. z wykorzystaniem serwera licencji) należy skontaktować się z administratorami w celu wygenerowania odpowiedniego klucza.

Oprócz instalowanego na indywidualnych komputerach oprogramowania MATLAB, licencja kampusowa umożliwia korzystanie również z innych narzędzi firmy MathWorks, m.in.


Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024