Oprogramowanie Origin

Origin jest pakietem oprogramowania służącym do interaktywnego prezentowania graficznej interpretacji danych (wykresy, diagramy itp.) oraz do wszechstronnej analizy danych naukowych.

Oferta dla studentów

Istnieje możliwość uzyskania oprogramowania ze strony producenta po uprzedniej rejestracji za pomocą uczelnianego adresu mailowego:

https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/OriginStudentVersion

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024