Wymiana certyfikatu głównego


UWAGA!

Dnia 29 sierpnia 2016 r. wygasła ważność dotychczas udostępnianego certyfikatu głównego PG, który obowiązywał przez 10 lat. W związku z tym należy przejść na użytkowanie nowego certyfikatu głównego. Bez wymiany certyfikatu na urządzeniach, usługi korzystające ze „starego” certyfikatu przestaną działać.

Nowy certyfikat główny można pobrać ze strony CUI w jednym z dwóch formatów, w zależności od usług w których ma on być wykorzystany.

Usługi korzystające z certyfikatu

Poniżej znajduje się tabela z usługami / magazynami wykorzystującymi certyfikat główny PG – klikając na nazwie konkretnej usługi / magazynu można przejść do instrukcji aktualizacji certyfikatu głównego:

Nazwa usługi / magazynu

Czy instalacja jest wymagana

Kiedy należy wykonać instalację

Nazwa usługi / magazynu

Czy instalacja jest wymagana

Kiedy należy wykonać instalację

Eduroam

instalacja wymagana w przypadku konfiguracji eduroam opartej na certyfikatach

należy doinstalować certyfikat

VPN

instalacja niezbędna do działania usługi

należy podmienić certyfikat

Magazyn certyfikatów Windows

instalacja wymagana w przypadku konfiguracji eduroam opartej na certyfikatach

należy doinstalować certyfikat

Magazyn certyfikatów Linux

instalacja wymagana w przypadku konfiguracji eduroam opartej na certyfikatach

należy doinstalować certyfikat

W przypadku sieci eduroam i urządzeń, które korzystają z konkretnie wskazanego certyfikatu (android, iOS) wcześniejsza zmiana certyfikatu głównego na nowy spowoduje brak możliwości połączenia z siecią eduroam, z tego względu zmianę certyfikatu zalecamy wykonać dopiero w momencie, gdy połączenie przestanie działać (sam certyfikat zalecamy zainstalować od razu). Na urządzeniach z systemem Windows można już doinstalować nowy certyfikat.

Nazwa usługi / magazynu

Czy instalacja jest wymagana

Kiedy należy wykonać instalację

Nazwa usługi / magazynu

Czy instalacja jest wymagana

Kiedy należy wykonać instalację

Magazyn certyfikatów w przeglądarce

instalacja opcjonalna*

należy doinstalować certyfikat

Magazyn certyfikatów w kliencie pocztowym

instalacja opcjonalna*

należy doinstalować certyfikat

Instalacja certyfikatów w poczcie i przeglądarce jest opcjonalna i dotyczy tylko użytkowników, którzy świadomie do tej pory korzystali z certyfikatów, np. do cyfrowego uwierzytelniania wysyłanych przez siebie wiadomości.


Powiązane artykułu


Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024